Leraar basisonderwijs geen ‘kansberoep’

Nieuws | de redactie
23 augustus 2016 | Het beroep leraar basisonderwijs komt vooralsnog niet op de kansberoepenlijst van het UWV. Zo kunnen werklozen voorlopig geen voucher aanvragen voor een studie op de pabo. Als het vak leraar aantrekkelijker wordt in de toekomst zal er namelijk geen lerarentekort meer zijn, verwacht Lodewijk Asscher.

Onlangs publiceerde het ministerie van Sociale Zaken samen met het UWV een lijst met beroepen waar tekorten zijn. Werkzoekenden kunnen van het UWV een voucher krijgen om tegemoet te komen in de opleiding voor één van de beroepen op deze lijst. Eppo Bruins (CU) heeft aan Lodewijk Asscher gevraagd waarom het beroep ‘leraar basisonderwijs’ niet op deze lijst staat, omdat de PO-raad meermalen aangegeven heeft dat er grote tekorten dreigen van leraren.

Grotere aantrekkingskracht

Minister Asscher denkt dat als de Lerarenagenda die OCW heeft opgesteld wordt gerealiseerd dat het beroep ook weer aantrekkelijker wordt.  “De verwachting is dat een professionele en uitdagende werkomgeving de aantrekkelijkheid van het beroep vergroot. We gaan er vanuit dat wanneer de ambities uit de Lerarenagenda gerealiseerd worden, de aantrekkingskracht van het leraarschap groter zal zijn.”

Daarnaast verwacht de minister van Sociale Zaken dat er ook nog veel winst valt te halen bij de lerarenopleiding zelf.  “Verder verwachten we dat het studierendement van de lerarenopleidingen nog kan verbeteren door de kwaliteitsmaatregelen die zijn getroffen en de aanscherping van de vooropleidingseisen.”

Voorzichtig met geraamde tekorten

Asscher wil daarom met enige voorzichtigheid betrachten bij de arbeidsmarktanalyses van basisschool docenten.  “Er zit mogelijk nog rek in het inzetten van de stille reserve (mensen met een pabodiploma die nu niet in het onderwijs werken), het behouden van starters en ander zittend personeel en het verhogen van de deeltijdfactor van werknemers. Dit betekent dat enige voorzichtigheid moet worden betracht voor wat betreft de realisatie van de geraamde tekorten in de toekomst.”

Daarnaast vindt Asscher dat er momenteel nog te veel  mensen werkloos thuis zitten in het  primair onderwijs. “In 2015 bedroeg het aantal WW-uitkeringen in het primair onderwijs ongeveer 7.800, waarvan voldoende werkzoekenden zonder aanvullende scholing de openstaande vacatures in het primair onderwijs zouden kunnen vervullen. Gegeven deze situatie is het beroep leraar primair onderwijs niet opgenomen op de lijst van kansberoepen.”

Daarom denkt Asscher dat de verwachte tekorten kunnen worden opgelost, door de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. “De subsidie richt zich op de actuele kansen op de arbeidsmarkt en is niet bedoeld voor scholing richting beroepen waarvan in de (verdere) toekomst een tekort aan werknemers wordt verwacht. In het antwoord op vraag 1 heb ik aangegeven dat ik verwacht dat de verwachte krapte in 2020 voorkomen kan worden, onder andere met het aantrekkelijker maken van het leraarschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK