Ook na 2017 prestatieafspraken

Nieuws | de redactie
22 augustus 2016 | De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van een commissie die de prestatieafspraken in zal evalueren. Wim van de Donk wordt voorzitter. Opvallend is dat er met een Europese blik naar de prestatieafspraken wordt gekeken. Ook is er al kritiek, VH-voorzitter, Thom de Graaf vindt de uitkomsten te voorbarig.

Onder voorzitterschap van commissaris van de Koning Wim van de Donk, zal de commissie het experiment met de prestatieafspraken evalueren. De commissie zal bekijken hoe deze afspraken hebben bijgedragen aan de groei van de kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs. In 2012 zijn met alle bekostigde instellingen in het hoger onderwijs prestatieafspraken gemaakt over onderwijskwaliteit, studiesucces, profilering en valorisatie. 7% van de totale onderwijsbekostiging is gekoppeld aan de prestatieafspraken met de onderwijsinstellingen.

Naast Van de Donk nemen ook Edith Hooge, Hans de Jong, Frans Leijnse, Yvonne Moerman-van Heel, Tariq Sewbaransingh, Adam Tyson en Els Verhoef zitting in de evaluatiecommissie. Er zitten een aantal opvallende namen tussen.

Beheersbaar proces

Edith Hooge is bijzonder hoogleraar Multi-level governance van onderwijsorganisaties aande Universiteit Tilburg en hield in 2013 een oratie waarin zij pleitte dat: “het besturen van onderwijs een heel indirect, onvolkomen en moeilijk beheersbaar proces is. Onderwijsbestuur is geen kwestie van aan de juiste knoppen draaien,” Zij stelde daarnaast dat. “door de mythe van de bestuurbare onderwijsorganisatie door te prikken, staat de weg open voor de zoektocht naar een meer realistisch en vruchtbaar perspectief op onderwijsbestuur.”

Voormalig lid Onderwijsraad

Yvonne Moerman-van Heel is minder bekend in het hoger onderwijs, zij is voormalig vicevoorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch en voormalig lid van de Onderwijsraad. Zij schreef in 2011 onder andere samen met Jan Anthonie Bruijn voor de Telderstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD het essay: ‘Onderwijs: De derde dimensie.’

Een andere opvallende naam en bovendien ook met veel Europese ervaring is Adam Tyson, hij is topman van de onderwijssectie van de Europese Commissie. Vorig jaar was deze Brit gastspreker op een conferentie waar Nederland het initiatief nam om de bèta-techniek aanjagers binnen de EU te verenigen.

ScienceGuide had een interview met hem. Hij stelde dat ondanks de minimale middelen vanuit Europa voor onderwijs hij toch maximaal resultaat wil behalen. “Als het één druppel is, dan dus liefst wel die druppel die het water nieuwe kleur geeft, als het ware. Mensen samen brengen. Dat is zoiets. Kost weinig, klinkt wellicht weinig spectaculair, maar als je dat goed doet breng je veel in beweging. Dynamiek bevorderen is zo’n ‘added value’ die een ministerie in een lidstaat op zijn eentje zelden lukt.”

Frans Leijnse oud-voorzitter van wat toen nog de HBO-raad heette kan als nestor worden gezien in het hoger onderwijs. Ook is hij door minister Bussemaker vorig jaar nog gevraagd om de nieuw ingestelde commissie Macrodoelmatigheid in het MBO voor te zitten.

Het voeren van dialoog

Tariq Sewbaransingh was voorzitter van de centrale studentenraad van de UvA ten tijde van de roerige Maagdenhuisbezetting van april vorig jaar. Hij verzette zich toen tegen de bezetting van het Bungehuis dat later opgevolgd werd door de bezetting van het Maagdenhuis. In reactie op die bezetting stelde hij: “Wij geloven dat het beste beleid voor de universiteit tot stand komt in samenspraak met de academische gemeenschap. De CSR ziet daarom een oplossing in het voeren van een dialoog, zowel in de medezeggenschap als in de collegebanken.”

Uiterlijk op 1 maart 2017 zal de evaluatiecommissie haar rapport aan minister Bussemaker aanbieden. Uit dit rapport kunnen lessen worden getrokken voor de vormgeving van de kwaliteitsafspraken die vanaf 2018 gaan gelden. Aan die kwaliteitsafspraken worden de middelen gekoppeld die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot.

Die laatste opmerking in de brief van de minister is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf was altijd al tegenstander van prestatieafspraken. Op Twitter laat hij weten:

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK