Plannen Fontys van papier naar werkelijkheid

Nieuws | de redactie
30 augustus 2016 | Fontys-voorzitter Nienke Meijer blikte bij de start van het collegejaar terug op de realisering van het instellingsplan Fontys Focus 2020. Die plannen moeten nu concreet worden. “Kortom van papier naar werkelijkheid. Voortdurend onszelf scherp houden op de essentie van onze organisatie.”

Bij de start van het collegejaar in Eindhoven vertelde Meijer dat zij tijdens haar vakantie in de bergen veel had teruggeblikt op vorig jaar. “Ik stelde voor mezelf vast dat we dat met veel energie en enthousiasme hebben opgesteld.” Nu is het volgens de Fontys-voorzitter zaak die plannen echt waar te maken.

Geen bureaulegger of behang

“Te vaak eindigen toekomstplannen, strategienota’s, visiepresentaties als bureaulegger of behang. Fontys kan het verschil maken door de plannen echt waar te maken. Dat is de focus voor het komende studiejaar.”

Fontys begon vorig jaar met het formuleren van de plannen op het gebied van talentontwikkeling van studenten, bijdragen aan de kennisagenda’s en het creëren van een lerende organisatie. In haar speech droeg Meijer verschillende voorbeelden aan van die ambities. Zo maakt een Noord Limburgs high tech bedrijf dat haar productie wil verdubbelen graag gebruik van de expertise van de studenten in Venlo.

Dat resulteerde in “een traject waarbij het bedrijf graag het innovatief vermogen van onze studenten en docenten wil betrekken in een vorm van cocreatie. In dit traject komen veel ambities bij elkaar: uitgaan van de behoefte van het werkveld, innovatief op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden in cocreatie en interdisciplinair samenwerken. Een voorbeeldige combinatie van Technologie, ondernemerschap en creativiteit.”

Strijd tegen bijensterfte in de prijzen

Die vorm van cocreatie tussen bedrijven of maatschappelijke organisaties met studenten en onderzoekers staat ook centraal in de Denk Groter Prijs die tijdens de opening van het hogeschooljaar werd uitgereikt. De Denk Groter Prijs is bedoeld voor alle medewerkers en studenten van Fontys Hogescholen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs van Fontys.

De studenten die in de prijzen vielen zijn afkomstig van de hogeschool Engineering en kregen de prijs voor het ontwikkelen van een systeem waarmee bijen met tags op afstand in de gaten gehouden kunnen worden. Aangezien de bijensterfte als een belangrijk mondiaal probleem wordt gezien, is het werk van de studenten wezenlijk. Het leverde hen een geldbedrag van €3000 op.

Ook voor medewerkers van Fontys was er een Denk Groter Prijs van €3000. Deze kwam docente Nicole Ebben toe die samen met de Radboud Universiteit een coachingbureau voor mentale gezondheid heeft opgezet. Het bureau richt zich op sporters en coaches/trainers die door middel van mentale vaardigheden hun prestaties willen verbeteren.

Nicole Ebben heeft volgens de jury onderwijs en ondernemerschap extra betekenis gegeven en een innovatieve bijdrage geleverd door mentale gezondheid te integreren in een sportgerichte setting. Andere universitaire sportcentra hebben inmiddels ook belangstelling getoond. De impact van het succes op de maatschappij was voor de jury doorslaggevend om Nicole Ebben de eerste prijs toe te kennen.

De rede van Nienke Meijer vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK