Samen investeren in studiesucces

Nieuws | de redactie
29 augustus 2016 | Twee onderzoeken liet de Hogeschool Rotterdam uitvoeren naar studiesucces en de doorstroom MBO-HBO. Deze week werden de bevindingen gepresenteerd. “Iedere investering in studiesucces is rendabel,” stelt onderwijseconoom Liesbeth van Welie. “Je moet compenseren voor waar je nog geen kansen toe hebt gehad.”

Terwijl onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam zelf kwalitatief onderzochten wat docenten en studenten op de hogeschool nodig zeggen te hebben om te slagen op de hogeschool, keken onderzoekers onder leiding van Roel in ’t Veld naar de cijfers. Zij concludeerden dat het studierendement in heel Nederland dalende is en dat deze daling sterker is voor MBO-doorstromers en bij niet-westerse allochtonen.

Rotterdam vormt daarop geen uitzondering, zeker niet in verhouding tot de hogescholen in de Randstad. Voor Ron Bormans die samen met zijn collega’s in 2015 al een essay aan het onderwerp wijdde was het wel reden om nader te kijken naar de oorzaken van de daling.

In een warme symposiumzaal werden de resultaten van beide onderzoeken besproken met betrokkenen uit het veld. Zo was Hugo de Jonge, als Rotterdamse wethouder belast met onderwijs, naar de hogeschool gekomen en gaven ook Luc Verburgh (voorzitter van het Zadkine College) en Liesbeth van Welie (onderwijseconoom en RvT-lid van Saxion) acte de présence om hun licht over het onderwerp te laten schijnen.

Samen werken aan studiesucces

Laatstgenoemde was stellig in haar overtuiging dat studiesucces staat of valt met de juiste begeleiding in de eerste fase van de studie. Hetgeen werd beaamd door onder meer Roel in ’t Veld en Luc Verburgh. “We doen heel veel aan de voorkant, maar het gaat er ook echt om wat je na dag één doet,” stelde laatstgenoemde. “Teams moeten daarin soms echt een omslag maken, want dat is iets wat je samen moet doen.”

In Rotterdam staat de kwestie van de gebrekkige doorstroom en het achterblijvende rendement al langer op de agenda. Wethouder Hugo de Jonge roemde Ron Bormans en zijn collega’s en zijn collega’s daarvoor. “Het is heel goed dat de hogeschool met dat essay is gekomen. Het is natuurlijk een hele naakte waarheid en dat is pijnlijk, maar dat moet je wel benoemen en het niet met bezweringsformules proberen te verbloemen.”

De bijeenkomst in Rotterdam was er derhalve één waar de verschillende betrokken partijen hun lessen deelden en van elkaar poogden te leren wat er beter kan. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de docententeams en de begeleiding van studenten. “Een leerling moet gelijk het gevoel hebben gezien te worden in een hogeschool,” zegt Roel in ’t Veld die pleit voor veel scherpere counseling door mensen met veel ervaring.

Winst te halen voor de poort

Hoewel alle partijen erkennen dat er in de organisatie met de huidige middelen nog veel ruimte is om de huidige situatie te verbeteren, moest Ron Bormans nog wel iets van het hart ten aanzien van het ministerie van OCW. “Ik denk dat er nog heel veel winst is te pakken voor de poort. Ik vind het warrig dat wij iedereen uit het MBO maar toe moeten laten. Het is gewoon een feit dat iemand uit een totaal niet verwante opleiding niet zomaar voor iedere HBO-studie geëquipeerd is.”

Bormans is een groot voorstander van schakeltrajecten om deze deficiënties weg te werken en zo de emancipatoire rol van het HBO te waarborgen, maar blijft het verwonderlijk vinden dat OCW in tegenstelling tot bij de overstap van HBO naar WO niets ziet in enige vorm van selectie. Bijval vond de Rotterdam-voorzitter bij Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen. “Het wordt niet geaccepteerd door OCW. Er lijkt angst te zijn voor oneigenlijke selectie.”

Hugo de Jonge sprak daarbij zelfs van ‘schijntoegankelijkheid’, maar zag ook dat het aan de instellingen zelf is om waar mogelijk ruimte te scheppen. “Het is aan ons om die tussenstappen te faciliteren en te zorgen dat het HBO breed toegankelijk is.” Liesbeth van Welie voegde daar aan toe dat als er iets aan de wetgeving zou moeten veranderen dat de aanwezigen op de bijeenkomst daar de aangewezen personen voor zouden zijn. “Het halve departement van vroeger staat hier.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK