SP wil betere begeleiding vluchtelingstudenten

Nieuws | de redactie
12 augustus 2016 | De SP wil dat vluchtelingstudenten beter begeleid worden, om zo de kansen op een succesvolle integratie te vergroten. Nu blijkt dat deze studenten nog onvoldoende aanspraak kunnen maken op een studentenwoning en dat er nog veel knelpunten zijn om te gaan studeren.

Het aantal vluchtelingstudenten die gaan studeren is nog niet hoog bleek onlangs. Zo zijn er problemen met het huisvesten van deze studenten en zijn er tal van knelpunten om te gaan studeren. De socialistische partij heeft hier Kamervragen over gesteld en wil dat deze knelpunten worden opgelost. Zij vragen onder andere hoe het Universitair Asiel Fonds (UAF) deze belemmeringen kunnen oplossen.

U leest hieronder de Kamervragen van de SP.

Vragen van de leden Bashir, Gesthuizen en Jasper van Dijk (allen SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over jonge statushouders die gaan studeren. (ingezonden 12 augustus 2016)

1

Wat is uw reactie op het signaal van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) dat de huisvesting van jonge statushouders die gaan studeren, niet of nauwelijks van de grond komt omdat een goede afstemming tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en gemeente ontbreekt? 1)

2

Is het beeld van de Amsterdamse woningcorporaties, dat er sprake is van leegstand van studentenwoningen gedurende enkele weken omdat het aanbod van het COA niet goed aansluit bij de beschikbare woningen, kenmerkend voor andere (studenten)gemeenten in Nederland? Zo nee, hoe verklaart u de verschillen?

3

Hoeveel woonruimten voor statushouders die gaan studeren staan tijdelijk leeg, en hoe gaat u deze leegstand zo snel mogelijk oplossen?

4

Bent u van mening dat de eerste jaren van een ex-vluchteling met een verblijfsvergunning cruciaal zijn voor de integratie en het welzijn op lange termijn, en erkent u de waarde van het volgen van een studie hierbij? Kunt u uw antwoord toelichten? 2)

5

Op welke manieren wordt geïnventariseerd welke jonge statushouders gaan of kunnen studeren en welke knelpunten ervaren de betrokkenen – zoals COA, Universitair Asiel Fonds (UAF) en gemeenten – daarbij?

6

Hoe worden de gesignaleerde knelpunten opgelost en hoe wordt de afstemming tussen het COA en gemeenten verbeterd, zodat de statushouders aan een nieuwe toekomst kunnen beginnen, er geen onnodig plekken worden bezet in een opvanglocatie en er geen onnodige leegstand van een studentenwoning hoeft te zijn?

7

Waarom ontbreekt een goede studiebegeleiding van MBO’ers, zoals het UAF dat biedt aan hoogopgeleide studenten, en hoe kan dit veranderen? 3)

1) E-mail van de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, juli 2016 (onderhands meegezonden)

2) https://www.coa.nl/nl/actueel/verhalen/de-eerste-jaren-zijn-cruciaal

3) https://www.uaf.nl/wat_doet_het_uaf/onze_missie

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK