Baudet wil docenten beter betalen

Nieuws | de redactie
26 september 2016 | Thierry Baudet wil met zijn Forum voor Democratie de ongelijkheid in het onderwijs tegengaan door meer orde in de klas. Daarnaast maakt hij zich zorgen over de universiteiten die dalen op de internationale rankings en wil hij uitsluitend academische leraren voor de klas, ook in het basisonderwijs.

Dit weekend werd bekend dat Thierry Baudet, één van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum met zijn Forum voor Democratie wil meedoen met de verkiezingen van 15 maart. Baudet wil met zijn politieke partij het ‘partijenkartel’ openbreken. Op de website van het Forum voor Democratie staan standpunten over de zes belangrijkste aandachtspunten van de partij, waaronder directe democratie, Europese Unie, Veiligheid en Justitie, sanering overheid, immigratie en ook onderwijs.

Partijkartel

In de openingszin onder het kopje onderwijs staat: “Niets is belangrijker voor de toekomst van ons land dan goed onderwijs. Als het partijkartel is doorbroken en betere mensen het landsbestuur kunnen overnemen, dan moeten we natuurlijk ook zorgen dat we de beste mensen opleiden. Op dit moment is het onderwijs van onvoldoende niveau.”

Baudet en zijn nieuwe politiek partij sluiten aan bij de actuele discussie over kansenongelijkheid in het onderwijs en ziet gebrek aan orde in de klas als een belangrijke oorzaak. “Op vele basisscholen heerst onvoldoende orde; de klassen zijn te groot, in de bovenbouw ontbreekt ambitie; en in het middelbaar onderwijs wordt talent onvoldoende gestimuleerd. Kinderen uit achterstandsmilieus missen daardoor kansen.”

Zakken steeds verder weg

Net als D66 is Baudet bezorgd dat de Nederlandse universiteiten dalen op de internationale ranglijsten. “Toptalent blijft achter bij de internationale concurrentie en Nederlandse universiteiten zakken steeds verder weg op internationale ranglijsten. Een drastische verbetering van het basis- en middelbaar onderwijs is noodzakelijk.”

Om dit aan te pakken zijn er volgens Forum voor Democratie geen stelselwijzigingen nodig, integendeel. “Hiervoor zijn geen ingewikkelde ‘hervormingen’ nodig – eerder het omgekeerde: rust in de tent en veel ruimte aan scholen en onderwijsinstellingen om zelf te bepalen wat het beste is voor de leerling. De focus moet liggen op de kwaliteit van het onderwijzend personeel – en kwaliteit wordt dan ook beter beloond.”

Significante salarisverhoging

Baudet zijn partij wil daarom het Finse model introduceren, een model waarin docenten academisch geschoold zijn en leraren ook beter betaald krijgen. “Wij willen onderwijs naar Fins model (het meest succesvolle basisonderwijs ter wereld). Met alleen academici voor de klas – ook op de basisschool. Al het onderwijzend personeel in het basisonderwijs ondergaat eerst verplicht een CITO-toets – wie de toets niet haalt wordt vervangen. Werken in het onderwijs moet weer een baan met aanzien en toekomst worden waaraan hoge eisen gesteld mogen worden. Daarom ook significante salarisverhoging voor docenten. Maar dan gaan we ook hogere eisen stellen aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Baudet heeft in zijn verkiezingsprogramma niet alleen zijn pijlen gericht op het partijenkartel, maar ook op de ambtenaren van OCW, die volgens hem het onderwijzend personeel ‘gek maken.’ “Wij willen sanering van het Ministerie van Onderwijs waar te veel mensen werken die onnodig zwaar drukken op de rijksbegroting en het onderwijzend personeel gek maken met hun steeds weer nieuwe veel te gedetailleerde regeltjes en oekazes.”

Twijfelachtige resultaten

Daarnaast wil de kersverse politiek leider zijn onderwijsplannen financieren met geld uit ontwikkelingssamenwerking, dat hij ook wil besteden aan achterstandswijken en integratieproblemen. “Financiering overige kosten van verbeterd onderwijs komt uit de pot voor ontwikkelingssamenwerking (ruim € 4 miljard per jaar). Nederland heeft de afgelopen decennia honderden miljarden ontwikkelingshulp uitgegeven met zeer twijfelachtige resultaten. Het is tijd dat we dit geld in eigen land gaan besteden om de ontwikkeling van onze eigen bevolking te stimuleren – ook met het oog op de grote integratieproblemen in (onder andere) achterstandswijken.”

Tot slot herhaalt het Forum voor Democratie de recente oproep van de VSNU en VNO-NCW, die meer investeringen willen in digitalisering van de samenleving. “Wij willen substantiële investeringen in snelle internetverbindingen voor iedereen in Nederland, ook in afgelegen gebieden. We moeten onze huidige leidende positie in de digitale wereld vasthouden en daarvoor zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk.”

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK