Docententeams aan zet

Nieuws | de redactie
1 september 2016 | “De sleutel is in handen van docententeams, al het overige is daar dienstbaar aan.” Die boodschap presenteerde het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam bij de jaaropening. Maar wat betekent dat concreet?
Foto: Vyckal

Collegeleden Ron Bormans, Angelien Sanderman en Jan Roelof namen in Rotterdam bij de opening van het hogeschooljaar de gelegenheid te baat om zowel een strategische agenda als een onderwijsvisie te presenteren. Met name die eerste bevatte een duidelijke opdracht aan de docent; jullie moeten invulling gaan geven aan de agenda.

Samen in een leerwerkomgeving

“Wat betekent de inhoud van de Strategische Agenda voor jullie opleiding?” luidde de vraag die tijdens de jaaropening pregnant gesteld werd. Die agenda bevatte een visie op inclusief, veilig hoger onderwijs, ondersteund door een sterke vervlechting van onderwijs, onderzoek en praktijk.

“Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk werken samen in een leerwerkomgeving. Zij geven het onderwijs vorm, waarbij de docententeams de regie voeren over het onderwijs en verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit daarvan,” zo leest de agenda. Dat vraagt studenten die hard werken in een omgeving waarin zij zichzelf leren kennen, zelfstandig handelen en hun verantwoordelijkheid nemen.

Om die mate van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden zijn volgens het college van bestuur een fors veranderingen nodig. “Onze prioriteit voor de komende jaren is gericht op de transformatie van ons onderwijs: de manier waarop we studenten opleiden, de manier waarop we leiding geven, elkaar ondersteunen en georganiseerd zijn. Dit heeft impact op alle onderdelen van de organisatie en op alle medewerkers.”

Hoe die transformatie gaat plaatsvinden, is in grote mate afhankelijk van de docententeams. Om het juiste onderwijsklimaat te organiseren zal de rest van de organisatie daarom in dienst van de docent staan. “Iedere leidinggevende en ondersteunende medewerker is dienstbaar aan de opgave waar de docententeams voor staan. Het is aan hen om een omgeving te creëren waarin de teams kunnen excelleren.”’

Focus op internationalisering én de Haven

Op het gebied van profilering heeft het bestuur in samenspraak met medewerkers wel twee belangrijke focusgebieden aangewezen. “We gaan het concept ´internationalisering´ verder uitwerken. En we richten ons, mede in relatie tot de profilering op ‘Haven’ en ‘Zuid’, op nieuwe bedrijvigheid in Rotterdam.”

Voor wat betreft de vormgeving van de onderwijsvisie van de Hogeschool Rotterdam wordt ook veel ruimte gelaten aan de docententeams. “De onderwijsvisie benoemt normatieve uitgangspunten voor ons onderwijs. Het wat en hoe laten we over aan de professionele ruimte van docententeams, passend bij hun studenten, de beroepscontext waarvoor ze opleiden en de eigen opleidingsidentiteit. Zij kunnen zich verantwoorden voor gemaakte keuzes en resultaten in het licht van deze hogeschoolvisie.”

Het leerproces van studenten aan de Hogeschool Rotterdam zal worden opgebouwd uit drie manieren waarop naar leren gekeken wordt: leren van het verleden, participeren in het heden, creëren van de toekomst. “Deze verschillende zienswijzen vullen elkaar aan en worden in de uitwerking van ons onderwijs gecombineerd. Ze komen terug in de opbouw van ons onderwijs. In het begin van de studie ligt de nadruk op het leren van bestaande kennis en vaardigheden. Gedurende de opleiding verschuift de focus naar het participeren in de praktijk en naar de kenniscreatie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK