Doelmatigheid toetsen bij bestaande opleiding

Nieuws | de redactie
23 september 2016 | Daniël van der Ree (VVD) vraagt aan minister Bussemaker of de doelmatigheid niet alleen bij nieuwe opleidingen, maar ook bij bestaande opleidingen getoetst kan worden. Dit naar aanleiding van een rapport van Deloitte waaruit blijkt dat de banen voor 286.000 studenten op de tocht staan door robotisering.

Van der Ree, die het Kamerlid Anne-Wil Lucas heeft opgevolgd stelt aan minister Bussemaker Kamervragen over de doelmatigheid van opleidingen. Uit een rapport van Deloitte blijkt namelijk dat door de robotisering 286.000 studenten worden opgeleid voor banen die straks niet meer bestaan. In het HBO zou het gaan om 84.000 studenten die potentieel worden opgeleid voor werkloosheid, in het WO gaat om 28.000 studenten en in het MBO 174.000. Onder meer de studies accountancy, bedrijfseconomie en economie, hotelmanagement, logistiek en journalistiek behoren tot de risico-opleidingen volgens het rapport.

Van der Ree wil nu weten of de minister niet alleen bij nieuwe, maar ook bij bestaande opleidingen gaat kijken naar de doelmatigheid. Daarnaast vraagt Van der Ree aan de minister wanneer zij met een reactie komt op het plan van het ISO ‘Aanval op Uitval.’

U leest hieronder de Kamervragen

1

Kent u het rapport “De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs’’? 1)

2

In hoeverre onderschrijft u de conclusies van het rapport, niet per se in exacte becijfering, maar in de eerste plaats in de gesignaleerde trends en mogelijke effecten op de doelmatigheid van studies?

3

In hoeverre onderschrijft u de aanbevelingen van dit rapport? Welke aanbevelingen gaat u overnemen?

4

Deelt u de mening dat een toetsing op de doelmatigheid van een beroepsopleiding niet alleen bij nieuwe, maar ook bij bestaande opleidingen moet plaatsvinden?

5

Hoe verklaart u het dat opleidingen waarvan de arbeidsmarktperspectieven minder goed of slecht zijn, toch in trek zijn bij studiekiezers? Wat gaat u hier aan doen?

6

Wanneer kan de Kamer uw reactie verwachten op het tienpuntenplan ‘Aanval op uitval’?

7

Bent u bereid deze vragen vóór de behandeling van de onderwijsbegroting voor 2017 te beantwoorden?

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK