Echt open voor iedereen

Nieuws | de redactie
28 september 2016 | Fontys-lector Robert Schuwer wordt chairholder van de UNESCO Chair on Open Educational Resources. “Het sluit goed aan bij de ideële ambities die ik heb om onderwijs écht voor iedereen toegankelijk te maken.”

De vrijgekomen plek in de UNESCO chair is na het vertrek van oud-OU-professor Fred Mulder in 2014 even onvervuld gebleven, maar nu neemt er weer een Nederlandse onderzoeker plaats. Robert Schuwer houdt zich als lector bij Fontys bezig met de vraag of en zo ja in hoeverre het vrij delen van leermaterialen tot de gehoopte efficiency en kwaliteitsverbetering leidt.

Meer weerklank in de hogeschool

Het was Fontys-voorzitter Nienke Meijer die Schuwer voordroeg als Chairholder bij UNESCO. “Ik denk dat wat we nu al hier lokaal doen aan onderzoek op deze manier ook internationaal een stuk betere zichtbaarheid krijgt,” stelt Schuwer. Tegelijkertijd denkt hij dat het ook intern bij Fontys voor meer weerklank zal zorgen.

In totaal zijn er wereldwijd op verschillende plekken UNESCO Chairs bezet die zich allen weer op een ander aspect van Open Educational Resources richten vertelt Schuwer. “Mitja Jermol is vanuit het  Jožef Stefan Institute in Ljubljana vooral bezig met technologische aspecten van open leermaterialen, terwijl in Brazilië Tel Amiel bezig is met OER in het primaire onderwijs en adoptie van open policies.”

Meest in het oog springende leden van het netwerk van UNESCO OER Chairs zijn Rory McGreal uit Canada en Wayne Mackintosh uit Nieuw-Zeeland. “Mackintosh is de man achter de OER University en Rory McGreal heeft een kennisbank ontwikkeld met publicaties over open leermaterialen. Hij is echt een profeet van de open gedachte,” zegt Schuwer.

Passend bij idealen

En bij die namen voegt zich nu dus Robert Schuwer. “Ik heb vroeger heel veel samengewerkt met Fred Mulder dus ik heb wel een idee hoe het in zijn werk gaat. Het sluit bovendien goed aan bij de ideële ambities die ik heb om onderwijs écht voor iedereen toegankelijk te maken.”

Voor Fontys zal er niet veel veranderen, zo verwacht hij . “We zijn hier altijd bezig geweest om te kijken hoe we de adoptie van Open Educational Resources door docenten kunnen verbeteren. Dat blijven we doen in onze kenniskring.”

Op dit moment is Schuwer met zijn kenniskring onder meer op zoek naar een manier waarop ook studenten producent worden van leermaterialen. “We zijn aan het kijken in hoeverre zoiets werkzaam is en of het voor de docent ook meerwaarde heeft uiteindelijk.” Die benadering is heel lokaal gericht, allereerst op Fontys maar ook op andere hogescholen hier in Nederland. Nu krijgt dat een internationaal karakter, ziet Schuwer.

Uitwisseling met andere chairholders

“Op de hogeschool hebben activiteiten natuurlijk snel een lokaal karakter. Deze benoeming past wel goed bij een meer internationale zichtbaarheid en uitstraling waar Fontys aan werkt. Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst ook gaan kijken of we aan uitwisseling kunnen gaan doen, bijvoorbeeld in samenspraak met de andere Chairholders.”

De Chairholders zullen zeker aanwezig zijn bij de Global Meeting van het OER Consortium in Kaapstad, in maart 2017. “Daar wordt ook stilgestaan bij het tienjarig bestaan de Cape Town Open Education Declaration. Maar in aanloop daar naartoe zullen we virtueel regelmatig overleggen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK