Echt werk maken van Open Science

Nieuws | de redactie
27 september 2016 | “Laten we actief zoeken naar manieren om niet alleen publicaties maar ook lopend onderzoek beter te delen.” Dat stelde rector prof. mr. Anja Oskamp bij de Dies Natalis van de Open Universiteit. Open Science vergt volgens Oskamp een andere manier naar evaluatie en waardering van onderzoek wordt gekeken.

Nu de Nederlandse universiteiten onder impuls van onder meer Gerard Meijer, Koen Becking en staatssecretaris Dekker werk maken van Open Access bij wetenschappelijke publicaties wordt er ook gekeken hoe het wetenschappelijk bedrijf op grotere schaal inzichtelijker kan worden gemaakt. Vrije beschikbaarheid van onderzoeksdata is daar een aspect van.

Data nog altijd moeilijk toegankelijk

Onlangs constateerde LERU-secretaris generaal Kurt Deketelaere al dat Nederland een voortrekkersrol speelt in het debat rond Open Science. “Van meet af aan heeft Nederland ‘open science’ als het agendapunt naar voren gebracht,” stelde Deketelaere onlangs bij een LERU-bijeenkomst op de Universiteit Utrecht.

De Dies Natalis van de Open Universiteit stond in het teken van open science en open data, een onderwerp dat de OU past. Volgens Oskamp moeten we op een andere, creatieve manier naar de evaluatie onderzoek gaan kijken. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook de data waarop deze resultaten gebaseerd zijn, zijn nog altijd moeilijk toegankelijk.

Nederland als digitaal gidsland

Onderzoeksmethoden en de wijze van dataverzameling zijn niet altijd even transparant. De noodzaak om een systeem te vinden om alle aspecten van wetenschapsbeoefening inzichtelijk te maken, lijkt evident. Maar er zijn ook haken en ogen. Zal bijvoorbeeld het gedrag van onderzoekers beïnvloed worden door open science en open data?

Oskamp benadrukte op Dies dat digitalisering een belangrijke rol kan spelen in de Academie, ook in de interactie tussen docent en student. Onlangs lanceerden de Nederlandse universiteiten een plan dat Nederland een gidsland moet maken op het gebied van digitale technologie. “Door nú te investeren in kennis, zal Nederland de komende tien jaar een toonaangevende plek op de digitale wereldkaart kunnen veroveren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK