Europese topambtenaar gelauwerd

Nieuws | de redactie
30 september 2016 | Robert-Jan Smits, directeur-generaal voor onderzoek en innovatie in Brussel, heeft van EuroScience een livetime achievement award gekregen voor zijn bijdrage aan de Europese wetenschap. Smits’ “erfenis zal laten zien wat een niet aflatende inzet hij heeft gegeven in het steunen van wetenschappers.”

EuroScience, de Europese belangenorganisatie voor wetenschappers, reikt dit jaar voor het eerst een award uit aan iemand die zich zijn leven lang heeft ingezet voor het welzijn van de Europese wetenschap. Robert-Jan Smits wordt geprezen om het jarenlang ontwikkelen van internationale samenwerking op het gebied onderzoek en innovatie.

Elegant en professioneel 

Volgens EuroScience-president Laurit Holm-Nielsen is de prijs voor Smits een uiting van de goede reputatie en waardering die de topambtenaar heeft gekregen in het werken in vaak moeilijke omstandigheden. Smits deed dat “op een ongeëvenaarde, professionele en elegante wijze. “

Oud UU-voorzitter Yvonne van Rooy noemt het ‘welverdiend’ dat Rober-Jan Smits gelauwerd wordt. Bovendien is het een eer voor Nederland. “Robert-Jan Smits is een topambtenaar die aan de wieg heeft gestaan van het Europese researchbeleid. Hij heeft altijd heel erg goed geluisterd naar signalen uit zowel de wetenschap als het bedrijfsleven. Kwaliteit stond daarbij altijd bovenaan en zo is Europa er in geslaagd zich sterker te positioneren ten opzichte van de Verenigde Staten.”

Het opzetten van de European Research Council heeft de versnippering van het Europees wetenschapsbeleid tegengehouden, ziet Van Rooy die er als oud-voorzitter van zowel de Tilburg University als de UU betrokken bij is geweest. “De grants van de ERC zijn altijd zodanig toegekend dat het voor alle landen een geweldige impuls is geweest. Ook bij ons is het heel goed aanvullend op wat NWO doet.”

Geloof in Europese samenwerking

Robert-Jan Smits heeft bijna dertig jaar een sleutelrol vervuld in het Europese kennisbeleid. Hij was betrokken bij de opzet van het Horizon 2020-programma én het promoten van het European Strategy Forum on Research Infrastructures and the European Research Infrastructure Consortium. Eurocommissaris Carlos Moedas noemt Smits een “mainstay of the European research enterprise.”

Robert-Jan Smits liet in een reactie weten zeer vereerd te zijn met de uitverkiezing door EuroScience. “Ik heb altijd geloof in Europese samenwerking op het gebied van wetenschap en innovatie en heb gezien wat we kunnen bereiken als we de krachten bundelen om de grenzen van het weten te verleggen en oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Deze award is een erkenning voor het vertrouwen en goede samenwerking die ik altijd heb gekend met de wetenschappelijke gemeenschap.

Yvonne van Rooy laat tegen ScienceGuide tevens weten dat de uitverkiezing van Robert-Jan Smits erkenning geeft aan de geslaagde Europese samenwerking in wetenschap en innovatie. “Juist in deze tijden van Euroscepsis denk ik dat het researchbeleid van de EU een mooi voorbeeld kan zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK