Extra jaar voor student met achterstand

Nieuws | de redactie
30 september 2016 | De Universiteit Antwerpen wil studenten die met een achterstand beginnen een extra jaar gunnen om zich optimaal voor te bereiden. Juist in grootstedelijk Antwerpen zouden middelen vrijgemaakt moeten worden om dit mogelijk te maken, ziet rector Herman van Goethem.

Bij de opening van het academisch jaar in Vlaanderen stelde Van Goethem genoeg potentie te zien, maar tegelijk te constateren dat veel jongeren nog enkele cruciale vaardigheden missen om te slagen op de universiteit, zo schrijft De Standaard. “Zoals de mogelijkheid om grote brokken informatie te verwerken. Of een soort kennis van taal en tekst.”

Drempels wegwerken

Volgens Van Goethem is dat geen schande, maar vereist dat wel bijspijkering. “Misschien kunenn we dat opvangen door een voorbereidend jaar te organiseren dat sterk inzet op begeleiding en op het wegwerken van die drempels.” Van Goethem erkent dat dit een jaar vertraging oplevert, maar verwacht dat dit in de toekomst tijd oplevert, omdat studenten niet nodeloos achterop raken in de vrijheid die hen op de universiteit gegund wordt.

Belangrijkste voorwaarde voor een dergelijk jaar waarin competenties bijgespijkerd kunnen worden is geld. De kersverse rector van de Universiteit Antwerpen pleit dan ook voor extra middelen voor de regio Antwerpen om extra begeleiding te financieren. “Niet vergeten dat Antwerpen een grootstad is met typische uitdagingen eigen aan een metropool. Concreet: de instroom aan het hoger onderwijs is veel diverser, wat ons inhoudelijk doet verschillen van andere universiteiten.”

Van Goethem pleit daarom voor een grootstedelijke ‘bonus’ waar zowel Antwerpen als Brussel aanspraak op kunnen maken. “Antwerpen wordt op dezelfde manier gefinancierd als Gent of Leuven, terwijl die minder met een grootstedelijke problematiek kampen, zoals kansarmoede.” De rector kondigde aan ook middelen vrij te maken om in te zetten op de begeleiding van studenten.

Niet inboeten op kwaliteit

Het idee van Van Goethem is vooralsnog ‘los en theoretisch’ benadrukt hij zelf, maar in de toekomst wil hij serieus nadenken over hoe dit in te vullen, zonder concessies te doen aan het huidige onderwijs. “De lat laag leggen en inboeten op kwaliteit is namelijk niet de oplossing.”

De discussie die door Van Goethem is gestart, lijkt op het ‘trilemma’ waar met name het HBO in Nederland zich voor ziet. Hoe zorg je voor een goed studierendement bij een toenemende instroom, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van je onderwijs. Onlangs stelde Hogeschool Rotterdam-voorzitter Ron Bormans al voorstander te zijn van schakeltrajecten om doorstromers uit het MBO goed voor te bereiden op een vervolgstudie in het HBO. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK