Gezond leven in de metropoolregio

Nieuws | de redactie
2 september 2016 | Jet de Ranitz liet bij de jaaropening van Inholland in Diemen zien welke weg haar hogeschool inslaat met het nieuwe instellingsplan. Belangrijk voor de metropoolregio Amsterdam is het thema gezondheid. “De professional van de toekomst moet de Amsterdammer kunnen ondersteunen, helpen en activeren.”

De titel van het instellingsplan van Inholland luidt ‘Durf te leren’. “Dat is niet alleen een titel, maar ook een mentaliteit,” legt De Ranitz uit. “Die mentaliteit hebben onze studenten nodig, want de toekomst is veranderlijk. Neelie Kroes spreekt zelfs over durven te falen. Nou vonden we dat iets te negatief om op ons instellingsplan te zetten, maar de boodschap is duidelijk. Het kan altijd beter, zoek de vernieuwing op.”

De gezonde samenleving

Met kleine vestigingen in Haarlem, Diemen, Alkmaar en meerdere plekken in Amsterdam is Inholland sterk geworteld in de hoofdstedelijke metropoolregio. En dus is het voor Jet de Ranitz logisch dat zij zich thematisch verhouden tot de uitdagingen waarvoor die omgeving zich voor ziet. “In Amsterdam staan circular economy en health hoog op de agenda. Wij sluiten dus goed aan bij de vragen van de metropoolregio.”

Bij de jaaropening in Diemen werd met name het thema gezondheid verder uitgediept. In de visie ‘De Gezonde Samenleving’. “De professional van de toekomst moet de Amsterdammer kunnen ondersteunen, helpen en activeren. De burger moet niet alleen veel meer zelf doen, maar hij wil natuurlijk zelf ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Met een modieus woord noemen we dat empowerment.

Die ambitie vergt een andere aanpak van professionals. Niet voor niets heeft Inholland recent Thomas Kampen aangesteld in samenwerking met de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen als lector Stimulering Gezonde Samenleving. En dat is niet het enige, liet de collegevoorzitter zien die ook wees op een project van lector Pauline Naber om jongeren met overgewicht op de juiste manier te begeleiden.

“Het actief delen van de nieuwste kennis is een cruciale succesfactor. Onze lectoren en onderzoekers delen hun praktijkonderzoek met elkaar en helpen de inzichten te vertalen naar het onderwijs. Binnen ‘kenniswerkplaatsen’ werken docenten, onderzoekers, lectoren en studenten nauw samen met de beroepspraktijk,” stelde De Ranitz.

Ethische aspecten van zorgtechnologie

Belangrijk in de innovatie in de gezondheidszorg is de toenemende mate waarin technologie een rol speelt. In mei ging in Haarlem het Inholland Health & Technology Centre van start dat zich hiermee bezig houdt. “Het toepassen van technologie in de zorg, met name op het gebied van eHealth, is een nog redelijk onontgonnen terrein met veel potentieel,” ziet De Ranitz. “Hoe passen we al die innovatie toe? Willen mensen dat niet, of juist wel? En wat betekent dit voor de professional?” Juist het ethische aspect van zorgtechniek is daarom ook punt van aandacht in Haarlem.

Het is een breed scala aan activiteiten waar Inholland zich in roert. Jet de Ranitz benadrukt in haar speech dan ook het belang van samenwerking. “De vraagstukken zijn zo groot dat die helemaal niet solo te beantwoorden zijn. We zoeken daarom actief de samenwerking op.” Dat gebeurt met andere kennisinstellingen in de regio, het werkveld en natuurlijk de overheden.

Een voorbeeld van die samenwerking gaat in Diemen plaatsvinden, waar met ingang van september een Living Lab studenten, onderzoekers en bedrijven faciliteert om samen op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen die spelen in de samenleving.

Wees eigenwijs

Dat na De Ranitz, de Amsterdamse loco-burgemeester Kajsa Ollongren, het podium betreedt, voelt dan ook logisch. Ollongren benadrukt in Diemen de goede samenwerking met de kennisinstellingen. “Amsterdam heeft zo’n 800.000 inwoners, maar de metropoolregio telt er twee miljoen. Dan doe je dus mee.”

Ollongren becijfert dat de Nederlandse bevolking door alle ontwikkelingen in 2025 gemiddeld zo’n twee gezonde levensjaren bij krijgt, maar dat we tegelijkertijd op jongere leeftijd te maken krijgen met chronische klachten. Dat legt een enorme financiële druk op de gezondheidszorg en dat is volgens de loco-burgemeester waar onderzoek en innovatie cruciaal zullen zijn.

In Diemen richt Ollongren zich daarom aan het slot expliciet tot de aanwezige studenten. “Zorg voor een eigenwijze geest, draag bij aan onze metropoolregio, schep op, vind iets en vraag door. En bovenal. Geloof niet alles, ook niet dat wat politici je vertellen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK