Kamer steggelt over leenstelsel

Nieuws | de redactie
22 september 2016 | Halbe Zijlstra (VVD) verwijt Sybrand Van Haersma Buma (CDA) dat hij ondanks de kritiek op het leenstelsel niet met een alternatief is gekomen. De CU heeft in een tegenbegroting het leenstelsel wel geschrapt. Dit werd duidelijk in de eerste termijn van de Kamer bij de algemene politieke beschouwingen.

De eerste die zich bekommerde over het leenstelsel was Emile Roemer (SP), hij verweet het team Rutte dat die de kansen voor jongeren inperkte. “In 2010 kon je nog rekenen op studiefinanciering en hadden alle jongeren nog redelijk gelijke kansen om door te leren. Nu haken steeds meer jongeren af omdat de premier met zijn team de studiefinanciering heeft afgeschaft. Dit heeft de emancipatie voor veel van deze jongeren op slot gezet; leren is lenen geworden. Een schuld van meer dan €30.000 is het vooruitzicht voor een jongvolwassene van nu.”

D66 en GL geen weglopers

Halbe Zijlstra had veel lof voor de partijen die het leenstelselakkoord mede mogelijk hadden gemaakt en verweet andere partijen dat ze weglopers waren. “Met GroenLinks en D66 kwam er een akkoord over het studievoorschot. Mijn dank en waardering daarvoor, want net als de VVD en de PvdA begrepen deze partijen dat Nederlanders van politici verantwoordelijkheidsgevoel verwachten. Ondanks grote onderlinge verschillen namen deze partijen hun verantwoordelijkheid. Andere partijen kenden we al als weglopers, of leren we als weglopers kennen.”

Het CDA van Van Haersma Buma denkt daar anders over en stond uitvoerig stil bij de studenten die niet meer kunnen gaan studeren. “Voor heel veel studenten wordt het steeds moeilijker en onbereikbaarder om te studeren, met als gevolg een megaschuld na afloop. Daar moeten we allemaal oog en oor voor hebben. Ziet het kabinet wel dat dit probleem ontstaat? Ik begrijp heel goed dat de tijd kort is en ik heb de begroting gelezen, maar wat doet het kabinet in het komende studiejaar om te voorkomen dat die kloof weer wordt vergroot? Wat wordt er gedaan om ervoor te zorgen dat al die studenten die niet meer beginnen met studeren daadwerkelijk tot studeren kunnen komen?”

Deze oproep schoot bij Halbe Zijlstra (VVD) in het verkeerde keelgat en vroeg aan het CDA waar het alternatief voor het leenstelsel/studievoorschot blijft. “De heer Buma vraagt hier aan het kabinet hoe het met de instroom gaat, dat is een terechte vraag. De minister heeft ook in het verleden aangegeven hier streng op te monitoren. Maar het CDA was tegen. Mijnheer Buma, hoe kan het nu dat u dit soort vragen stelt aan het kabinet en dat u niet een keuze voorlegt waarbij u dat studievoorschot gewoon terugdraait? Dan bent u consistent, maar waarom maakt u die keuze niet? Waarom zegt u niet dat de student voor uw partij zo belangrijk is dat u dat gaat terugdraaien? Waarom doet u dat niet?”

Mijn oren staan te klapperen

Buma vond dit te voorbarig en die beloofde dat er in het verkiezingsprogramma van het CDA wel een alternatief komt voor het leenstelsel. “Dit is zo klein en kinderachtig dat ik er bijna met mijn oren van sta te klapperen. Ik weet toch ook wel dat als ik dat ga voorstellen, dat het in dit halve jaar helemaal niet meer gaat gebeuren. Bovendien vind ik het een verplichting van het CDA om een alternatief voorstel te doen. Dat is toch precies waar een verkiezingsprogramma over gaat, dit is nog de begrotingsbehandeling, dacht ik.”

De ChristenUnie van Gert-Jan Segers had wel een alternatief opgenomen in de tegenbegroting die zijn partij had gemaakt. “Wij halen de drempel van het leenstelsel weer weg in onze tegenbegroting en willen ruim baan geven aan talent. Ook van dat talent zullen we het als land moeten hebben. Het zou de zelfverklaarde onderwijspartijen als D66 en GroenLinks sieren als ze ook op dit punt op hun schreden zouden terugkeren.”

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK