Kennistoets zet stappen

Nieuws | de redactie
22 september 2016 | Sinds 2013 zijn alle pabostudenten verplicht de landelijke kennistoets voor Nederlands en rekenen te maken. De Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen is positief of wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd. “Er is door de vakdocenten hard gewerkt aan de kwaliteitsslag die nu stevig staat.”

Het jaarverslag van de Raad werd afgelopen maandag door voorzitter prof. Janke Cohen aangeboden aan minister Bussemaker. Cohen is onder de indruk van de vakdocenten die in het project 10voordeleraar hebben samengewerkt. “10voordeleraar vormt een motor in de versterking van de landelijke vakinhoudelijke samenwerking. Inmiddels staan de eerste leerkrachten voor de klas waarvan het kennisniveau geborgd is met een landelijke kennistoets.”

Goede integratie in curricula

In het verslag valt te lezen dat de Raad onder de indruk is van hoe hogescholen er in zijn geslaagd de landelijke kennistoetsen te integreren in de bestaande curricula. “Bij de pabo’s zien wij dat het percentage studenten dat in één keer slaagt stijgt. De voorbereiding op de kennistoetsen is op de meeste pabo’s serieus ter hand genomen en verloopt voorspoedig.”

Wat opvalt in het rapport is dat er nog wel grote verschillen zijn tussen hogescholen waar het de slagingspercentages bij de kennistoetsen betreft. De resultaten per hogeschool zijn geanonimiseerd, maar de verschillen variëren van rond de 80% dat slaagt op de beste hogeschool tegenover ongeveer 30 op de minst presterende.

Een ander punt van aandacht is het feit dat met name doorstromers uit het MBO meer moeite kennen om de landelijke kennistoetsen in één keer te halen. “Uit de resultaten blijkt dat er een sterke samenhang is tussen de vooropleiding van de studenten en hun resultaten op de kennistoets.”

Voorbereiding nog niet optimaal

Inmiddels wordt ook bij de tweedegraadslerarenopleidingen in verschillende vakgebieden gewerkt met landelijke kennistoetsen. Onder meer bij Aardrijkskunde, Biologie en Frans en Engels wordt zo’n toets nu afgenomen. Het beeld van hoe studenten hier presteren is landelijk nogal wisselend, constateert de Raad.

“Wij concluderen dat nog niet overal sprake is van een optimale voorbereiding van studenten op de kennistoets. Dit beeld komt ook naar voren bij studenten die deelnamen aan het tevredenheidsonderzoek van 10voordeleraar. Het dient dan ook de aanbeveling dat de kennistoets op alle opleidingen een herkenbare plaats in het onderwijs- en toetsprogramma krijgt.”

De Raad is over het geheel bezien tevreden met de geboekte professie, maar raad bestuurders, docenten en directeuren aan meer werk te maken van het delen van good practices en daarbij nadrukkelijk aandacht te schenken aan doorstromers uit het MBO. Belangrijk is ook om de successen die daarbij geboekt worden te vieren.

“Er is door heel veel vakdocenten op de pabo’s hard gewerkt aan deze kwaliteitsslag die nu stevig staat. Inmiddels hebben de pabo’s duizenden nieuwe juffen en meesters opgeleid van wie het reken- en taalniveau op een hoger niveau ligt dan dat van veel collega’s op de basisscholen.”

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen waar het project 10voordeleraar onder valt, was aanwezig bij de in ontvangstnemning van het rapport. HIj is verheugd met de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. “Onze docenten werken intensief samen aan de ontwikkeling van kennistoetsen en ze leggen hiermee een stevige basis voor de borging van het kennisniveau binnen de lerarenopleidingen.”

Het jaarverslag is hier te lezen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK