Leenstelsel zorgt voor meer spoorstudenten

Nieuws | de redactie
15 september 2016 | Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 blijkt dat het percentage thuiswonende eerstejaarsstudenten enorm is gestegen ten opzicht van het vorige studiejaar. Ging vorig jaar nog 28 procent van de startende bachelorstudenten op kamers, dit jaar is dat nog maar 13 procent.

Bijna de helft van deze studenten geeft aan thuis te blijven wonen vanwege het studievoorschot. Directeur Ardin Mourik: “Kences heeft – met het oog op het studievoorschot – de afgelopen jaren scenario’s laten doorrekenen op basis van de verwachte toename van het aantal thuiswonende studenten als gevolg van het studievoorschot. We moeten nu constateren dat deze verwachte toename inderdaad werkelijkheid is geworden. Dit kan mogelijk grote gevolgen hebben voor studentenparticipatie, de keuzevrijheid van studenten voor studiesteden en de verdere ontwikkeling van kennissteden. Natuurlijk kunnen we nog niet met zekerheid stellen dat dit een blijvend effect is, maar op basis van eerdere scenario’s is die verwachting er wel.”

Kamertekort niet vanzelf opgelost

De toename van het aantal thuiswonende studenten heeft op het totaal aantal uitwonende studenten nu nog een gering effect. Dit wordt verklaard door het beperkte aandeel uitwonende eerstejaarsstudenten in het totale aantal uitwonende studenten. Directeur Ardin Mourik: “Het tekort aan studentenwoningen is hiermee dus niet vanzelf opgelost en de gevolgen lopen per stad nogal uiteen. Daarnaast horen we nog steeds berichten over het toenemend aantal internationale studenten dat in Nederland komt studeren. Er blijft dus werk aan de winkel voor de studentenhuisvesters”

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is een initiatief van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. Het initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging Hogescholen, VSNU en bijna alle hogeronderwijsinstellingen. De uitkomsten van de monitor zijn vanaf 6 oktober 2016 te vinden op de website www.wonenalsstudent.nl

Kences is het samenwerkingsverband van dertien professionele sociale studentenhuisvesters in Nederland: DUWO, Idealis, De Key, De Veste, Lefier, AlleeWonen, SJHT, SSH, SSH&, Stadswonen Rotterdam (onderdeel van Woonstad Rotterdam), WonenBreburg, Vestide (onderdeel van Woonbedrijf) en Woonpunt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK