Niet afrekenen op financieel rendement

Nieuws | de redactie
8 september 2016 | Het ziet er naar uit dat de Hanzehogeschool straks een boete van €2,7 miljoen structureel kan verwachten voor het niet halen van de prestatieafspraken. Het rendement blijft te laag, terwijl de uitval fors is afgenomen. Onbegrijpelijk, vindt collegevoorzitter Henk Pijlman. “Dat kost mij zo’n 40 docenten.”

De voorzitter van de Hanzehogeschool nam de opening van het hogeschooljaar te baat om zijn zorgen uit te spreken over de effecten van het prestatiecontract dat de hogescholen hebben afgesloten met OCW. Pijlman vond het raar dat het niet halen van het afgesproken rendement straks beboet wordt terwijl de fraaie cijfers bij het terugdringen van de uitval geen beloning ziet.

Nieuwe verzuiling

“Mensen zijn niet gelijk,” stelde de Hanze-voorzitter. “Mogen we sommigen van hen alsjeblieft wat meer tijd gunnen.” Pijlman zag dat onder druk van bezuinigingen het ideaal van gelijke kansen voor iedereen onder druk is komen te staan. “Kijk naar de stapelmogelijkheden. Afgeschaft, want te duur. Je zou kunnen spreken van een nieuwe verzuiling door deze harde knip.”

Pijlman verwees naar de oproep van Vereniging Hogescholen-voorman Thom de Graaf die onlangs nog opriep om MBO’ers die de overstap naar het HBO meer kansen te bieden om zich aan te passen aan het voor velen veel hogere niveau. “Waarom mogen we hen geen extra jaar gunnen?”

Niet alleen op rendementen gaan zitten

In zijn speech refereerde Pijlman aan de vele voorbeelden van studenten die tijdens hun studententijd excelleerden in studentenraden, sport of maatschappelijke ontplooiing. Dat was niet mogelijk geweest zonder een jaartje extra studeren hier en daar. “We moeten er echt mee stoppen alleen maar op die rendementen te gaan zitten.”

De Hanze-voorzitter kondigde aan dat hij dit verhaal ook zal vertellen als hij het gesprek aangaat met de Review Commissie Hoger Onderwijs die belast is met het beoordelen van de gemaakte prestatieafspraken. Opvallend genoeg was één van de leden van die commissie al aanwezig in Groningen. Henriëtte Maassen van den Brink was in Groningen uitgenodigd om als voorzitter van de Onderwijsraad haar visie op het HBO te geven en hield een pleidooi voor onderwijsbekostiging op grond van waarde.

Het verhaal van Pijlman was een hartstochtelijk pleidooi om te gaan van financieel naar rendement naar maatschappelijk rendement. Ook de vele studenten die gedurende hun studententijd het ondernemerschap ontdekken laten dat zien. Het was dan ook een prachtig gebaar dat Centrum voor Ondernemerschap bij de jaaropening werd omgedoopt tot het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap ter ere aan het collegelid van de Hanzehogeschool dat aan het begin van dit jaar overleed.

De Hannie Schaft Prijs voor beste scriptie ging in Groningen dit jaar naar student Sociaal Juridische Dienstverlening Annemiek Rode die bekende heel wat zweet en tranen te hebben gelaten om tot deze prestatie te komen. Rode deed onderzoek in Wales naar hoe gevangenen veel meer betrokken kunnen worden bij het leven van hun gezin. Op deze manier wordt vaak voorkomen dat ook kinderen in aanraking komen met justitie op latere leeftijd. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK