Opleidingscommissies krijgen hulp

Nieuws | de redactie
13 september 2016 | De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met studentenbonden het ISO en de LSVb een speciale website over opleidingscommissies in het hoger onderwijs gelanceerd. Met deze website willen de drie organisaties een kennisplatform bieden voor opleidingscommissies.

Op die manier wil men het functioneren van de opleidingscommissies versterken door opgedane kennis te delen. Opleidingscommissies bestaan uit studenten en docenten en adviseren over de kwaliteit van de opleiding.  Aanleiding voor de website is de Wet Versterking Bestuurskracht die op 1 september 2017 in werking treedt. Die wet versterkt de positie van de opleidingscommissie en vergroot de noodzaak voor opleidingscommissies om goed te functioneren. De inspectie van het Onderwijs doet momenteel onderzoek naar opleidingscommissies. Ze ziet dat veel commissies voor dezelfde problemen oplossingen zoeken. Op de website worden goede oplossingen gedeeld.

Dicht bij de opleiding

Beide studentenbonden hebben zich afgelopen voorjaar hardgemaakt voor versterkte rechten van opleidingscommissies. Zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrecht op een aantal onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling (OER). Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: “Het gesprek over kwaliteit van onderwijs moet zo dicht mogelijk bij de opleiding worden gevoerd. Daarom is de versterkte rechtspositie van dit orgaan zo belangrijk”.

Via de website wil de gelegenheidscoalitie het functioneren van de opleidingscommissies versterken. Opleidingscommissies worden gestimuleerd via dit online platform hun waardevolle kennis en best practices met elkaar delen. Jan Sinnige, voorzitter van het ISO: “Zo bieden we opleidingscommissies de handvatten om zich te professionaliseren. Nu ze extra tanden hebben gekregen, moeten ze er aan gaan werken om hun tanden verder te verscherpen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK