OV snoept HO-investering op

Nieuws | de redactie
21 september 2016 | De versobering van €200 miljoen op de OV-kaart ten gunste van investeringen in het hoger onderwijs gaan voor een deel weer terug naar het OV. Zo wordt nog voor er een nieuw kabinet is de belofte gebroken dat alle opbrengsten van het leenstelselakkoord geïnvesteerd worden in onderwijskwaliteit.

Na het akkoord over het studievoorschot in 2014 werd er al voor gevreesd. Gaan de aankomende kabinetten de afspraak staande houden dat de opbrengsten van het studievoorschot behouden blijven voor het hoger onderwijs?

Interen op studievoorschot

Die vrees lijkt niet onterecht, want het huidige kabinet gaat al interen op de opbrengsten van het studievoorschot, zo bleek vorige week uit een brief van de minister. De €200 miljoen die moet vrijkomen door de OV-kaart beter te benutten gaat niet zoals  is beloofd in zijn geheel naar de kwaliteit van het hoger onderwijs, maar stroomt voor een deel terug naar de OV-bedrijven, die daar pilots mee kunnen opzetten om studenten uit de spits te weren.

Ook uit de begroting die met Prinsjesdag naar de Kamer is gestuurd blijkt dat de OV-kaart voorlopig alleen nog maar duurder wordt. Vanaf volgend kunnen ook MBO-studenten van onder de 18 gebruik maken van de OV-kaart. “Verder nemen de kosten vanaf 2017 toe doordat ook minderjarige deelnemers in de bol per 1 januari 2017 recht op de reisvoorziening krijgen.”

Vorige week werd bekend dat Maarten van Poelgeest is benoemd als landelijk coördinator van Beter Benutten. Als taak heeft Van Poelgeest om te stimuleren dat in 2017 en 2018 er regionale samenwerkingsstructuren worden uitgebouwd die aan de slag gaan met projecten om het spoor beter te benutten. Op die manier moet er een korting gerealiseerd worden van €200 miljoen op de ov-jaarkaart. Dit zal voornamelijk gebeuren door studenten uit de relatief dure spits te weren.

Deel opbrengst voor OV-pilots

Met de korting van €200 miljoen op de OV-kaart zou er extra geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs. Dit plan stond al in het regeerakkoord van Rutte-II, maar kreeg in 2014 concreet vorm toen VVD, GL, D66 en de PvdA een akkoord sloten over het leenstelsel. Onderdeel van dit plan was dat er een taskforce Beter Benutten zou komen die zou onderzoeken hoe die €200 miljoen bezuinigd kon worden op de OV-kaart. Dit zou een investering oplopend tot €200 miljoen opleveren in 2025.

De minister laat nu echter weten dat maar een deel van die €200 miljoen geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het andere deel is bestemd voor pilots om studenten uit de spits te weren. Sinds een aantal jaar zijn er in verschillende regio’s al pilots gestart om studenten zoveel mogelijk buiten de drukke spits te laten reizen.

Ook loopt er momenteel een proef op de Maaslijn tussen Nijmegen en Venlo. Daar hebben 1200 studenten zich ingeschreven voor het spaarprogramma ‘Reis je Rijk’. Studenten die buiten de spits reizen sparen credits, afhankelijk van de reistijd tot 150 credits per rit. Die kunnen vervolgens ingewisseld worden voor cadeaus. Zo leveren zeven lange ritten van meer dan 30 minuten buiten de spits 1.000 credits op, die ingewisseld kunnen worden voor een cadeaukaart van 10 euro van bijvoorbeeld de of H&M of Bol.com. Deze Reis je Rijk pilot is gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een bijdrage van de provincie Gelderland.

Afspraak niet nagekomen

In de brief die de minister vorige week naar de Kamer stuurde staat dat zij ook dit soort pilots financieel wil ondersteunen. “In de periode 2017 tot 2025 zullen middelen die vrijkomen worden geïnvesteerd in regionale initiatieven zoals bijvoorbeeld pilots. Dat laat onverlet dat de opbrengsten tot 2025 ook geïnvesteerd zullen worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderwijs gerelateerd onderzoek.”

Daarmee wordt duidelijk dat de minister haar afspraak zoals zij die ook nog bekrachtigde in haar Strategische Agenda vorig jaar niet nakomt. Zij meldde toen: “De middelen die vrijkomen uit de aanpak van de Taskforce Beter Benutten lopen op tot € 200 miljoen in 2025 (prijspeil 2014). Die middelen zullen terugvloeien naar onderwijsinstellingen om te worden geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs.” Dat is dus maar deels het geval, zo blijkt nu uit de brief van de minister aan de Kamer. 

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK