Overheid steun of obstakel?

Nieuws | de redactie
13 september 2016 | Op Prinsjesdag zullen vooraanstaande economen en ondernemers de Miljoenennota beschouwen tijdens het symposium 'Na de Troonrede' op Tilburg University. Dit jaar staat de vraag centraal wat de Miljoenennota betekent voor het ondernemersklimaat in Nederland de komende periode.

Jan Hommen (voormalig CEO ING en KPMG, RvC Ahold), Hans de Jong (CEO Benelux Philips), Carmen de Jonge (CEO Wissenraet Van Spaendonck), Sylvester Eijffinger (hoogleraar Financiële Economie) en Léon Cornelissen (Chief Economist Robeco) zullen onder leiding van moderator Danny Mekic met elkaar en met het publiek in discussie gaan. Cabaretier Jan-Jaap van der Wal zal tijdens een intermezzo op ludieke wijze de Miljoenennota onder handen nemen.

Klaar voor de toekomst

De hoofdvraag luidt: overheid 2016, steun of obstakel voor ondernemers? De overheid gaat mee met wereldtrends en past haar regelgeving aan om ondernemerschap te ondersteunen. Maar doet ze dit ook echt of werpt de regelgeving nieuwe obstakels op? Wat zou de overheid moeten doen om het ondernemersklimaat te verbeteren? En is de ondernemer wel klaar voor de toekomst?

Jan Hommen is van mening dat de binnenlandse vraag vergroot moet worden door het besteedbaar inkomen te vergroten. Bovendien moeten uitgaven voor investeringen en onderzoek verhoogd worden. Hij wil dit bewerkstelligen door het verlagen van belasting voor inkomen uit arbeid van max 52 % naar 47,5 % en de vennootschap belasting naar 20% (van 25%).

Hans de Jong zal nader ingaan op de huidige investeringscultuur en op de vraag waar kansen liggen voor de toekomst. Volgens hem moet de overheid meer samenwerking zoeken met de private sector en kennisinstellingen. Carmen de Jonge is betrokken bij de positionering van diverse brancheorganisaties in de arena van stakeholders, politiek en overheid. Zij zal deze expertise inzetten om vanuit het perspectief van de ondernemer zich kritisch te mengen in het debat.

Europese begrotingsunie

Sylvester Eijffinger zal ingaan op het macro-economisch beleid en hoe dit beleid tot kapitaalproblemen leidt in de economie. De hoogleraar pleit voor een Europese begrotingsunie. Léon Cornelissen zal het hebben over de kwaliteit en kracht van de Miljoenennota. De rijksbegroting doet zijns inziens te weinig aan de bestrijding van de macro-economische onevenwichtigheden in de Eurozone.

Het symposium Na de Troonrede vindt plaats op 20 september om 14.00 uur in de aula van Tilburg University, Warandelaan 2.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK