Start voor experiment vraagfinanciering

Nieuws | de redactie
12 september 2016 | Na een moeizame start zijn de eerste hogescholen nu voorzichtig aan het experimenteren met vraagfinanciering. Deze maand zijn de eerste studenten in het domein Techniek en ICT begonnen met betalen voor modules van 30 studiepunten die uiteindelijk moeten optellen tot een bachelor.

Onder meer Avans, de HAN, Windesheim, NHL en Stenden zijn inmiddels op kleine schaal begonnen met het experiment rond vraagfinanciering zo blijkt uit een overzicht van OCW. Fontys gaat volgen in 2017. Het gaat vooralsnog om studies als Elektrotechniek, ICT en werktuigbouwkunde, allemaal vallend in het technische domein. De bedoeling is dat in 2017 ook HBO-opleidingen in het domein Zorg & Welzijn gaan volgen.

De kwestie van vraagfinanciering werd in 2014 opnieuw op de kaart gezet door de LSVb dat meer ruimte bepleitte voor het zelf inrichten van de onderwijscarrière. Nadat eerder Zijlstra al plannen hieromtrent  had zien stranden, ziet Bussemaker vraagfinanciering nu als middel om het Leven Lang Leren te stimuleren. Een eerste experiment in de sectoren die daar om vragen is nu het gevolg.

Botsing met hogescholen

De totstandkoming daarvan ging niet zonder slag of stoot. Eerder dit jaar leken de plannen nog spaak te lopen, toen Bussemaker botste met de Vereniging Hogescholen. Zij zag het domein Zorg & Welzijn zich terugtrekken en constateerde dat ondanks “het intensieve overleg en de inspanningen van alle betrokkenen”  het HBO niet tot “concrete perspectiefrijke afspraken” kon komen.

Nog geen maand later was er dan toch goed nieuws en werd alsnog een akkoord gesloten met de VH. “In het bestuurlijk overleg heeft de Vereniging het bestuurlijk commitment uitgesproken dat zij samen met de werkgevers voor de aanvraagronde van 2017 wel tot de benodigde afspraken zullen komen, waarbij de investeringsbereidheid van werkgevers en het beoogde positieve effect op diplomering belangrijke aandachtspunten zijn.”

Voucher voor modules

Deze doorbraak stelt nu de eerste studenten in staat om op verschillende plekken in het land een opleiding in eigen tempo te volgen. Het is aan de opleidingen te bepalen hoe hoog het collegegeld voor de modules is. Dit mag niet hoger zijn dan €3750 per module. Studenten die nog niet eerder een bachelordiploma hebben gehaald, kunnen een voucher krijgen van de overheid. Deze voucher geeft €1250 korting op het collegegeld per module.

Naast vraagfinanciering meldt OCW dat op sommige plekken ook een experiment met flexibilisering van start gaat. Bij de pilots flexibilisering mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast. Daarin wordt vastgelegd wat studenten moeten kennen en kunnen, maar niet hoe het bijbehorende programma er uit moet zien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK