Twee lectoren voor Utrechtse jeugd

Nieuws | de redactie
12 september 2016 | “Een afscheidsgeschenk van de Provincie Utrecht aan de Utrechtse gemeenten,” zo noemt bijzonder lector Micha de Winter zijn benoeming aan de Hogeschool Utrecht. Nu de gemeenten de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg krijgen, gaat een HU-lectoraat helpen bij de modernisering daarvan.

Micha de Winter wordt bijzonder lector van het nieuwe Lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht. Samen met Saskia Wijsbroek gaat hij het lectoraat organiseren dat wordt gefinancierd door de Provinicie Utrecht en als doel heeft de kwaliteit van de lokale jeugdhulp in de Utrechtse gemeenten te versterken.

Jeugdzorg moderniseren

Nu de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgedragen krijgen van de provincies, meende de Provincie Utrecht die gemeenten een steun in de rug te bieden. “Met dit lectoraat en deze lectoraten denken wij gemeenten een goede kwalitatieve ondersteuning te bieden bij de belangrijke zorgtaak van jeugdhulp,” zegt gedeputeerde Mariette Pennarts.

Micha de Winter is blij met zijn benoeming en spreekt van een ‘cadeautje’. “Hopelijk gaat dit cadeau, nu de transitie achter de rug is, bijdragen aan een succesvolle modernisering van de jeugdzorg.” Zijn collega-lector Saskia Wijsbroek beaamt dit en kijkt alvast vooruit naar wat het lectoraat beoogt te gaan doen.

“Binnen het lectoraat Jeugd gaan we wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en praktijkkennis met elkaar verbinden om bij te kunnen dragen aan het gericht stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor de jeugdigen. Ik kijk ernaar uit binnen een brede samenwerking vorm te geven aan deze mooie inhoudelijke taak.”

Samenwerking met de gemeenten

Het nieuwe lectoraat  gaat de komende vier jaar toegesneden kennis ontwikkelen voor professionals die met jeugd en ouders werken. Utrecht is de eerste provincie die met een lectoraat gemeenten inhoudelijk ondersteunt bij deze naar hen overgehevelde zorgtaken.

HU-bestuurder Anton Franken vindt het logisch dat zijn hogeschool deze taak in de regio op zich neemt. “Het lectoraat Jeugd is een typisch voorbeeld hoe wij als kennisinstelling willen bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving. De samenwerking met de provincie en gemeenten is daarbij van cruciaal belang. “


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK