Bezuiniging van 200 miljoen blijft overeind

Nieuws | de redactie
7 oktober 2016 | “We slaan elkaar vaak de koppen in over ‘iets erbij’ of ‘iets eraf’, maar op het totaal zouden we veel meer moeten investeren, bijvoorbeeld in onderwijs, onderzoek en wetenschap.” Jeroen Dijsselbloem is voor meer investeren in kennis, maar de huidige bezuiniging van €200 miljoen blijft staan.

Tijdens de financiële beschouwingen met minister van financiën Jeroen Dijsselbloem werd er ook stilgestaan bij de onderwijsbegroting. Duidelijk werd dat de geplande bezuiniging van €200 miljoen overeind blijft. Dijsselbloem beloofde dat minister Bussemaker met een alternatieve bezuiniging komt op de onderwijsbegroting. Daarmee lijkt de motie van Alexander Pechtold die bij de algemene politieke beschouwingen met grote meerderheid werd aangenomen een pyrrusoverwinning. Met deze motie lukte het Pechtold om een bezuiniging op scholen van €200 miljoen van tafel te krijgen.

Behoorlijk gestegen

Dijsselbloem benadrukte dat het onderwijs er in de afgelopen kabinetsperiode juist meer geld heeft bijgekregen. “De heer Koolmees zei vandaag in het debat terecht dat de onderwijsuitgaven in deze kabinetsperiode zijn gestegen van 26,9 miljard naar 29,5 miljard. D66 heeft daaraan voor een deel bijgedragen. Ook zijn de bedragen per leerling nog verder gestegen. Het verschilt wel per onderwijssoort, maar de onderwijsuitgaven per deelnemer zijn echt behoorlijk gestegen in deze kabinetsperiode. Dat is ook goed en terecht.”

De financieel woordvoerder van D66 Wouter Koolmees benadrukte dat dit niet was gebeurd zonder zijn partij. “D66 heeft daar hard voor gevochten, ook in allerlei verschillende akkoorden. Het punt dat ik heb gemaakt, en dat ook bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar voren is gekomen, betrof niet alleen de ruilvoetproblematiek op de OCW-begroting maar ook de ramingsbijstelling. Gelukkig is die per motie bij de APB uit de boeken gehaald en wordt er dus niet bezuinigd op de scholen.”

Anders in te vullen

Dijsselbloem benadrukte dat door deze motie de bezuiniging nog niet van tafel is. “De Kamer heeft uitgesproken dat het niet ten koste mag gaan van de begrotingen van de scholen. Wij denken dat er nog wel ruimte ontstaat op de grote begroting van OCW om dat anders in te vullen. De opdracht van de Kamer is duidelijk.”

De PvdA-minister vond overigens dat die discussie wel erg over klein bier ging en schetste een vergezicht voor investeringen in onderwijs en kennis. “Dat leidt bij mij tot de opmerking dat het debat ook eens wat vaker zou moeten gaan over de samenstelling van de overheidsuitgaven. We slaan elkaar vaak de koppen in over ‘iets erbij’ of ‘iets eraf’, altijd het laatste stukje, maar op het totaal zouden we veel meer moeten investeren, bijvoorbeeld in onderwijs, onderzoek en wetenschap. Dat vergt in de toekomst misschien nog wel wat aanpassingen.”

Frans van Heest

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK