Brandweermannen moeten naar de pabo

Nieuws | de redactie
17 oktober 2016 | De ChristenUnie heeft een reeks plannen om meer mannen voor de klas te krijgen. De CU wil onder andere zij-instromers vanuit zware beroepen zoals brandweerman enthousiast krijgen voor de pabo. Het plan kwam tot stand samen met verschillende meesters en juffen, onderwijsorganisaties en pabo’s.

Kamerlid Eppo Bruins (CU) legt uit waarom hij met deze plannen is gekomen. “Jongens en meisjes, juffen en meesters: ze roepen allemaal om meer mannen voor de klas. Met zo’n 111.000 juffen en nog geen 18.000 meesters, veel uitstroom van meesters en instroom van met name juffen, wordt het probleem steeds groter. Maatregelen die tot nu toe werden genomen waren vaak ad hoc en tijdelijk van aard. Nu komen we voorstellen die structureel moeten bijdragen aan meer kerels voor de klas.”

Geen enkele meester op school

De afgelopen jaren is geregeld aandacht gevraagd voor de ontbrekende balans tussen juffen en meesters op de basisschool. Ook al is het probleem al langer bekend, toch is het percentage mannen in het primair onderwijs de laatste jaren verder gedaald en dreigt het aandeel meesters onder de 10% te duiken. Inmiddels zijn er veel scholen met 100% juffen en geen enkele meester.

Een deel van het probleem in Nederland is dat het primair onderwijs wordt geassocieerd met zorg. De helft van de mannelijke pabo-studenten stopt in het eerste jaar. Minder dan een derde van de mannen op de pabo maakt uiteindelijk de opleiding af.

De ChristenUnie stelt vast dat er sprake is van een structureel probleem dat samen met de scholen, opleidingen en initiatieven die al bezig zijn aangepakt dient te worden. “Ieder kind verdient een meester in zijn basisschooltijd. Niet omdat mannen beter lesgeven dan vrouwen of andersom, maar om kinderen rolmodellen voor de toekomst te geven.”

Veel meer meester

Er zijn volgens de CU al goede voorbeelden in het land, daar moet nu op voorgebouwd worden. “Het initiatief ‘Veel meer meester’ beoogt de publieke opinie over het beroep van leraar basisonderwijs positief te beïnvloeden. Er is onder andere een treinreis door Nederland georganiseerd, van Leeuwarden naar Eindhoven. Tijdens de reis werd aandacht gevraagd voor thema’s die minder geassocieerd worden met basisschoolleraar. Deelnemende pabo’s aan het programma zijn; Fontys Hogescholen, Stenden Hogeschool, de HAN PABO en NHL Hogeschool.”

Dat betekent volgens de partij van Eppo Bruins dat de pabo’s meer moeten sturen op zelfleiderschap. “Mannelijke pabo-studenten ervaren dat zij veel tijd kwijt zijn aan zaken zoals reflectie, zelfevaluatie, theorie en sociale groepsopdrachten – zaken die eerder worden geassocieerd met vrouwen. De opleiding moet stevig sturen op zelfleiderschap. Geef in het primair onderwijs (en dus ook op de pabo) meer aandacht aan techniek, ICT en gym. Technologie is van toenemend belang in onze samenleving en dit zou in het onderwijs daarom ruim aan bod moeten komen.”

Waardering tijdens opleiding

De CU denkt ook dat een stagevergoeding voor studenten een bijdrage kan leveren dat studenten meer verantwoordelijkheid nemen. “De initiatiefnemer wil dat alle pabo’s zichtbaar maken hoe zij hun opleiding aantrekkelijk maken voor mannen. Zo zijn er pabo’s die ervoor hebben gezorgd dat de kleuterstage niet meer de eerste stage is, zodat de kennismaking met het beroep minder zorg-gerelateerd is. Vanaf het 2e jaar moet er een stagevergoeding uitbetaald worden aan de studenten. Dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en geeft meer waardering tijdens de opleiding.”

Een andere opvallende maatregel is dat de CU mensen met zware beroepen zoals defensie en de brandweer enthousiast wil maken voor het onderwijs. “Er zijn heel wat banen die fysiek zwaar zijn, waarbij relatief veel professionals tussen de 40 en 50 jaar uitstromen vanwege lichamelijke fitheid. Er valt te denken aan Defensie, sportscholen, brandweer of politie. Er liggen kansen in het omscholen van deze mannen, waarbij met name gericht kan worden op professionals die ervaring hebben met het opleiden en begeleiden van de jongere generatie.”

Tot slot denkt de ChristenUnie dat op korte termijn ook de naam van de pabo gewijzigd moet worden. “Schaf de naam Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (pabo) af. De pabo is een opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel. We willen leraren opleiden en niet academische pedagogen. Naast dat de pabo een negatief imago heeft, dekt de naam gewoonweg de lading niet. Dit maakt het niet aantrekkelijk voor praktisch ingestelde studenten. Een nieuwe naam kan helpen.”

Eind dit jaar worden de voorstellen van de ChristenUnie in de Tweede Kamer besproken.

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK