ChristenUnie wil miljard in kennis investeren

Nieuws | de redactie
14 oktober 2016 | De ChristenUnie wil een miljard investeren in kennis. Daarnaast wordt de basisbeurs geherintroduceerd en willen zij, in tegenstelling tot het CDA, de OV-kaart behouden. Ook wil de ChristenUnie het honoreringspercentage van NWO-beurzen verhogen voor onderzoeksaanvragen.

Het mag niet verbazen dat de CU weer terug wil naar de basisbeurs. Zij waren altijd fel tegenstander van het leenstelsel. De CU vindt het onwenselijk dat studenten met een schuld de arbeidsmarkt betreden. “Het leenstelsel heeft geleid tot een te hoge financiële drempel tot hoger onderwijs. Het is bovendien onwenselijk dat jonge mensen na hun studie met een stapeling van schulden de arbeidsmarkt en woningmarkt betreden. Het rentevoordeel op studieleningen wordt verlaagd. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit de introductie van het leenstelsel, worden niet teruggedraaid.”

OV-kaart blijft behouden

Waar de  tegenstander van het leenstelsel, het CDA, de investeringen in hoger onderwijs wilde bekostigen door de OV-kaart af te schaffen, wil de CU de kaart behouden en dat studenten ook als zij uitlopen met hun studie de kaart blijven houden. “De OV-kaart blijft behouden. Het extra jaar bovenop de nominale opleidingsduur wordt geschrapt.”

Daarnaast wil de CU het instellingscollegegeld voor de tweede studie dat door het kabinet Balkende IV is geïntroduceerd afschaffen. “Het collegegeld voor de tweede studie krijgt weer een wettelijk maximum.” Of dit betekent dat het collegegeld voor een tweede studie daarmee teruggebracht wordt naar het normale collegegeld staat niet in het programma.

Kleine talen worden beschermd  

Ook sluit de ChristenUnie aan bij de recente discussie over rendementsdenken. “Minder nadruk op ‘rendement’, meer ruimte voor ontplooiing en brede vorming.” Daarbij past volgens de ChristenUnie dan ook dat “De geesteswetenschappen en kleine talen worden beschermd, zeker als het de laatste opleiding betreft.”

Op het gebied van onderzoek wil de CU de matchingsdruk verlagen en de kans op een onderzoeksbeurs in/uit de tweede geldstroom verhogen. “Investeringen in wetenschap en onderzoek houden ons land leefbaar, welvarend en concurrerend. Wij willen de matchingsdruk en de lage honoreringspercentages in de tweede geldstroom verzachten, de onderzoekscomponent in de eerste geldstroom versterken en een impuls geven aan multidisciplinair onderzoek dat zich exclusief richt op ‘people, planet, profit’.

Onderwijs en onderzoek verbinden

Daarnaast gaat de CU met een financiële prikkel de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken. “De bekostiging van hoger onderwijs wordt meer gekoppeld aan onderzoek. De ChristenUnie wil minder massastudies en massacolleges en wil de financiering aantrekkelijker maken voor universitair onderwijs dat sterk is verweven met wetenschap.”

Ook krijgt het onderzoek op het HBO de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Hoewel men binnen het hbo wel de wenkbrauwen zullen fronsen, omdat men in het verkiezingsprogramma spreekt over ‘HBO’s’ in plaats van hogescholen. “Het praktijkgericht onderzoek aan de HBO’s krijgt de ruimte om zichzelf verder te profileren en zijn meerwaarde voor het beroepenveld te verankeren.”

Toonaangevende docenten

Daarnaast heeft de ChristenUnie geluisterd naar de oproep van de TU Delft voorzitter Tim Verhagen om meer internationale toponderzoekers aan te trekken. “Behouden en aantrekken van internationale toponderzoekers. Zo krijgen meer studenten inspirerende en toonaangevende docenten, die in de frontlinie van de wetenschap staan.”

Daarnaast heeft de CU nog meer positief nieuws voor het technische onderwijs en onderzoek. “Bèta en techniek weer in de lift, door versterking van de onderzoeksinfrastructuur in het hoger onderwijs en uitbreiding van de capaciteit van exacte- en technische studies.”

Tot slot wil de ChristenUnie van Gert-Jan Segers en oud-directeur van de Stichting Toegepaste Wetenschap, Eppo Bruins een versterking van de Wetenschapsagenda. “De Nationale Wetenschapsagenda wordt verder ontwikkeld, waarbij maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, veiligheid, energie, duurzaamheid en voedsel. De belangrijkste routes in de Wetenschapsagenda, zoals Smart Industry en Circulaire Economie, krijgen een versnelling.”

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK