Co-schap: stage of geen stage?

Nieuws | de redactie
26 oktober 2016 | Studentenvertegenwoordigers en artsenverenigingen vragen samen aandacht voor de uitwerking van het leenstelsel. Ze krijgen daarbij bijval van verschillende Kamerfracties. “Elke stagiair die in dienst is van de overheid moet een vergoeding krijgen, ander is het uitbuiting”, stelt GroenLinks.

Geneeskundestudenten en de Nederlandse Federatie van UMCs (NFU) vragen deze week aandacht voor de financiële situatie van geneeskundestudenten. Gedurende drie jaar durende masterfase lopen de studenten coschappen bij verschillende medische specialismen.

“Gemiddeld genomen is een student hier 46 uur per week druk mee.”, stelt Christiaan Ponsen, net afgestudeerd geneeskundestudent en voorzitter van de landelijke werkgroep tegemoetkoming. “Co-schappen zijn zeer belangrijk omdat je genoeg ervaring op moet doen om je te bekwamen, maar je houdt daarmee geen tijd over voor een bijbaan.”.

De inzet van de werkgroep is een maandelijkse vergoeding ter hoogte van oude prestatiebeurs. Het voorstel krijgt onder andere bijval in de Tweede Kamer van de fracties van D66 en GroenLinks. Tijdens het vragenuur van dinsdag gaven ook Kamerleden Van Dijk (SP) en Rog (CDA) aan voor een dergelijke vergoeding te zijn.

Kamervragen GroenLinks

De minister liet eerder in reactie in een brief aan de Kamer al weten niets te zien in een vergoeding voor co-schappers. “Een student levert tijdens de co-schappen nauwelijks productieve arbeid.”, aldus de minister. Tijdens het vragenuur volhardde zij in dit standpunt en benadrukte nogmaals dat het coschap gezien moet worden als een onderwijsvorm, wat het anders maakt dan een stage. Volgens Ponsen snijdt dit argument geen hout: “Productiviteit is bij geen enkele stagevergoeding een vereiste, sterker nog, er zou een minimumloon tegenover moeten staan als het wel om productieve arbeid zou gaan.”.

Kamerlid Grashof (GroenLinks) voelde de minister in het vragenuur verder aan de tand over de definitie van een stage. Dit deed hij aan de hand van de criteria die eerder door haar collega Asscher werden geformuleerd in reactie op Kamervragen over onbetaalde stages. Hieruit maakt hij op dat het bij co-schappen wel degelijk om een stage gaat en dat medische studenten die co-schappen lopen daarin niet wezenlijk verschillen van andere medische stages. “De overheid moet het goede voorbeeld geven,” stelt Grashof “elke stagiair die in dienst is van de overheid moet een vergoeding krijgen. Anders is het uitbuiting.” Laat hij in een reactie aan ScienceGuide weten.

Studenten in het hbo en mbo die stage lopen in de medische sector hebben volgens de cao van de ziekenhuizen al recht op een vergoeding van €340 per maand. De hoogte van vergoeding die de co-assistenten voorstellen: €248,85 per maand is daarmee aanzienlijk lager. Bij de meeste opleidingen in het wo is echter geen sprake van een stagevergoeding. De vraag is wat een eventuele vergoeding voor de rest van het wo zou kunnen betekenen. De minister praat aanstaande vrijdag met de studentenvertegenwoordigers en NFU verder over de kwestie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK