Echt het gesprek aan over leren

Nieuws | de redactie
12 oktober 2016 | Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.”

Begin dit jaar verdedigde Geitz haar promotie aan de Open Universiteit. Geitz deed onderzoek naar hoe studenten zo ver te krijgen zijn dat ze de  intentie hebben de leerstof echt te doorgronden. Een belangrijke voorwaarde voor dit ‘deep-learning’ is duurzame feedback, wat zoveel betekent dat studenten de vaardigheid ontwikkelen om zelf actief op zoek te gaan naar kritische reflectie op hun werk.

Geen sprake van een dialoog

“Ik heb weleens het verhaal gehoord van een hele goede student die van een hele ijverige docent een heel scala aan op- en aanmerkingen kreeg op een scriptie. Die student was echt van slag, terwijl de docent het goed meende. De feedback sloeg dood, omdat er geen sprake was van een dialoog.”

Dat moet dus anders, vindt Geitz. “De student moet in het feedbackproces een veel actievere rol spelen. Het moet geen spoonfeeding worden.” Bij de opleidingen waar Geitz op Stenden Hogeschool werkt – ze is ook Academic Dean van de School of Commerce – keek ze hoe duurzame feedback  in te passen is en wat het effect er van is. Studenten én docenten werd de opdracht gegeven met specifieke vragen het gesprek over hun handelen aan te gaan. “Het helpt de student en docent anders te kijken, maar het is wel een rol waar ze in moeten groeien.”

Vervolgens ging de Stenden-lector kijken naar veranderingen in het leergedrag. Dat ging zowel met kwantitatief onderzoek door het afnemen van vragenlijsten over onder andere leergedrag en kwalitatief onderzoek door  interviews met studenten en docenten.

Boekstaven en verder bouwen

Stenden-breed wordt er onderwezen volgens het principe van probleemgestuurd leren, wat betekent dat studenten in kleine groepen met open probleemstellingen aan de slag gaan. Het onderzoek van Geitz richt zich dan ook specifiek op deze onderwijsvorm. “Er is al heel veel ervaring en kennis bij Stenden natuurlijk. Dat kun je gaan boekstaven en er op verder bouwen.”

Geitz vertelt dat studenten echt bewust kiezen voor Stenden om het onderwijs. “Ik sprak laatst hier een student uit Portugal die echt voor het probleemgestuurd onderwijs naar Stenden is gekomen.” Eén van de kritieken die wel eens op probleemgestuurd leren wordt gegeven is dat het te veel bijdraagt aan vaardigheidsontwikkeling en kennisverwerving achterblijft. Onterecht, meent Geitz.

“Ik had een studente die stelde dat ze voor een bepaald vak eigenlijk niet meer hoefde te leren voor het tentamen, omdat de stof in het groepswerk al naar voren was gekomen. Dat is ook logisch natuurlijk, want probeer maar eens zonder kennis een probleem te identificeren en op te lossen.”

“We zijn bij Stenden bezig met een onderwijsconcept, vanuit een eigen overtuiging, niet meebewegend met oneliners en hypes die je nog wel eens voorbij ziet komen in het onderwijs,” stelt Geitz. Dat betekent niet dat er stil wordt gezeten. “Het is juist belangrijk onderzoek te blijven doen naar het onderwijs. Je moet continu tegen het licht houden wat je met het onderwijs dat je biedt beoog en of dat doel ook wordt bereikt.”

In de klas kijken kan heel persoonlijk zijn

Binnen Stenden merkt Geitz dan ook dat veel collega’s nieuwsgierig zijn naar het onderzoek dat zij doet. “Ik heb toen ik als lector begon bij Stenden alle docenten en tutoren bevraagd wat zij beogen met ons onderwijs en of we daar succesvol in zijn. Daar kwam heel veel enthousiasme uit naar voren. Er is erg veel nieuwsgierigheid naar of en hoe ons onderwijs werkt.”

Geitz snapt dat het ook wel spannend is als er onderzoek wordt gedaan naar je eigen onderwijspraktijk en je gevraagd wordt kritisch daarop te reflecteren. “Je loopt heel erg om je eigen opdracht heen en er wordt natuurlijk wel gevraagd bij elkaar in de klas te kijken. Voor sommigen is dat heel persoonlijk. Meekijken heeft wel landing nodig in de organisatie.”

Gerry Geitz die op 1 december aanstaande haar lectorale rede uitspreekt in Leeuwarden ziet echter vooral het grote belang van onderzoek naar onderwijs op een hogeschool. Ik vind eigenlijk dat elke hogeschool zijn eigen onderwijslectoraat zou moeten hebben om onderzoek te doen naar het gehanteerde onderwijsconcept. Onderzoek is belangrijk om steeds beter te begrijpen hoe leren werkt en op basis van die kennis ons onderwijs doorlopend te verbeteren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK