Experimenteren met flexstuderen

Nieuws | de redactie
3 oktober 2016 | Het moet voor studenten aan sommige hogescholen en universiteiten mogelijk worden om per studiepunt te betalen. Dat staat in een voorstel van minister Bussemaker om te experimenteren met flexstuderen in het voltijdsonderwijs. Studentenbonden zijn enthousiast over dit voorstel.

Het experiment maakt het voor deelnemende instellingen mogelijk om af te wijken van de regel dat studenten altijd voor een volledig studiejaar collegegeld betalen. Studenten die naast hun studie andere activiteiten (voor bijvoorbeeld de medezeggenschap) ondernemen of zich door omstandigheden als ziekte of verantwoordelijkheden als mantelzorger of ouder niet volledig op hun studie kunnen richten, betalen in het experiment per studiepunt.

Betere toegankelijkheid

De minister wil met het experiment onderzoeken of deze vorm van flexibilisering leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, tot meer tevredenheid van de student, tot meer ontplooiingsmogelijkheden, en tot minder uitval. Met het experiment, dat op enkele hogescholen en universiteiten zal beginnen, wordt tegemoet gekomen aan de wens van studenten om flexibeler te kunnen studeren en wordt uitvoering gegeven aan een motie van PvdA en VVD.

Het ISO is tevreden over het voorstel, voorzitter Jan Sinnige: “Studenten horen geen maximaal bedrag te betalen als ze toch geen college volgen. Zo kunnen ze activiteiten buiten hun studie ontplooien, zoals medezeggenschap. Wel zien wij liever dat studenten niet per vak, maar per module gaan betalen. Zo betalen studenten niet te veel, maar kunnen universiteiten en hogescholen wel gericht blijven investeren in kwaliteit van onderwijs.”

Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb die vorig jaar als Maagdenhuisbezetter fel tegenstander was van een dergelijke pilot en dit het zoveelste voorbeeld van rendementsdenken vond, is nu wel enthousiast. “Het collegegeld is hoog en de studiefinanciering is afgeschaft, waardoor het erg in de kosten loopt om studievertraging op te lopen. Door het flexstuderen krijgen studenten nu de financiële ruimte om meer naast hun studie te doen en minder te betalen.”

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK