HAN leidt zorg voor eenzaamheid

Nieuws | de redactie
17 oktober 2016 | Hoe ga je als wijkverpleegkundige om met de zorg aan eenzame ouderen? Het HAN Lectoraat Eerstelijnszorg ontwerpt in opdracht van ZonMW en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen een richtlijn die zorgverleners moet helpen bij het signaleren en voorkomen van eenzaamheid.

Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk hebben dringend behoefte aan ondersteuning in de zorg voor eenzame mensen. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland geeft aan dat zij dikwijls horen dat wijkverpleegkundigen geconfronteerd worden met eenzame patiënten en dat er te weinig zicht is op effectief interventies. 

Vermoedens van eenzaamheid signaleren 

Daar komt nog bij dat de verpleegkundigen zich moeilijk raad weten met vermoedens van eenzaamheid en behoefte aan extra zorg. De ontwikkeling van een richtlijn komt daarmee tegemoet aan de wens om ondersteuning. In de nieuwe richtlijn ‘Kwaliteitsstandaard Eenzaamheid’ worden wijkverpleegkundigen op verschillende manieren ondersteund. 

Allereerst zullen er onderbouwde adviezen komen over het vroegtijdig en correct signaleren van risicofactoren en verschillende vormen van eenzaamheid bij ouderen. Daarnaast zal inzicht gegeven worden in de mogelijkheden van preventie en interventie en wordt geïnventariseerd welke criteria er zijn voor doorverwijzing. 

Aansluiting bij expertise lectoraat

Het HAN Lectoraat is de belangrijkste partner in het project Kwaliteitsstandaard Eenzaamheid dat samen met onder meer het Trimbos Instituut, de VU, Movisie, IQHealthcare, Humanitas en Zorgbelang Nederland wordt uitgevoerd.


Lector Rob van der Sande ziet het project als een mooie toevoeging aan het werk dat de HAN hier al doet. “Dit project sluit mooi aan bij de expertise van ons onderzoek naar de vraagstukken over kwaliteit en duurzaamheid van zorgverlening door verpleegkundigen in de eerste lijn.” De ontwikkeling van de richtlijn wordt gefinancierd binnen het programma Kwaliteitsstandaarden van ZonMw.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK