Kamer wil accreditatie IUR intrekken

Nieuws | de redactie
4 oktober 2016 | De Tweede Kamer heeft een motie van Harm Beertema (PVV) aangenomen die de minister vraagt om de accreditatie van de Islamitische Universiteit Rotterdam in te trekken. De minister heeft aangegeven dat zij dit niet kan, want wetgeving kan niet met terugwerkende kracht gelden.

Na veel politieke druk en debatten over de discriminderende uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam, wil de Tweede Kamer nu dat de accreditatie van de IUR wordt ingetrokken. Dit moet volgens de PVV gebeuren wanneer de wet over graden en namen in werking treedt. In deze wet is geregeld dat de minister een accreditatie kan intrekken wanneer een instelling het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef met voeten treedt.

Niet los van zijn functie

De motie van Beertema die steun kreeg van de fracties Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV luidt als volgt: “Constaterende dat de Minister met het wetsvoorstel Bescherming namen en graden hoger onderwijs het wettelijk kader heeft om in te grijpen als een instelling de plicht tot het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef niet nakomt; van mening dat de openbare uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) niet los gezien kunnen worden van zijn functie;”

“Van oordeel dat zijn uitspraken over Koerden, Armeniërs, homoseksuelen, Joden en over het slaan van vrouwen in flagrante strijd zijn met het beginsel van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef; verzoekt de regering, uitvoering te geven aan de wet zo gauw die in werking treedt en de accreditatie van de IUR in te trekken.”

Ik kan niet vragen

Minister Bussemaker heeft in het Kamerdebat in reactie op deze motie gezegd dat zij de accreditatie niet kan intrekken, ook niet met terugwerkende kracht.  “Ik heb dit debat ook al in eerste termijn gevoerd met de heer Duisenberg. Mede tegen hem zeg ik dat ik pas kan ingrijpen als de wet van kracht is geworden. Ik kan dus ook niet vragen om eerdere uitspraken in te trekken. Hiermee kom ik weer bij het voldoen aan rechtsstatelijke principes: er moet eerst een feit gepleegd worden waarop je moet reageren. Wetgeving kan in die zin nooit met terugwerkende kracht gelden. Dat geldt ook hiervoor.”

Na afloop van de stemmingen heeft Beertema een brief van de minister gevraagd, waarin zij uitlegt hoe zij deze motie gaat uitvoeren.

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK