Kamer wil geld verschuiven van gamma naar bèta

Nieuws | door Frans van Heest
27 oktober 2016 | De studentenstops voor twaalf technische studies zijn onacceptabel en moeten worden teruggedraaid. Dat stellen CDA en VVD. Zij eisen dat minister Bussemaker ingrijpt en met een oplossing komt. Bussemaker erkent het probleem, maar ziet ook dat 40% van de afgestudeerden niet in de techniek terecht komt.
De campus van de Tu/e – Foto: Metro Centric

“Het is onbestaanbaar dat de overheid miljoenen uitgeeft om studenten te verleiden tot een bètaopleiding, om ze vervolgens wegens geldgebrek weer weg te sturen”, aldus Pieter Duisenberg. Het VVD kamerlid dient volgende week bij de begrotingsbehandeling samen met Michel Rog (CDA) een motie in die Bussemaker aanspoort tot actie. Volgens de twee krijgt een motie brede steun in de Tweede Kamer.

Er is sprake van scheefgroei 

Het gaat de politici niet niet alleen om de numerus fixus, maar ook om de verdeling van het geld tussen universiteiten. Duisenberg en Rog vermoeden dat er sprake is van scheefgroei tussen alfa- bèta- en Gammawetenschappen. Voordat de discussie over meer geld los barst, moet duidelijk worden of de huidige middelen wel goed besteed worden, laten de twee Kamerleden weten aan het Financieel Dagblad.

Duisenberg en Rog nemen de problemen van de TU’s zeer serieus, maar benadrukken dat ze de geldkraan niet direct open willen draaien. In plaats van extra geld moet er volgens de Tweede Kamerleden onafhankelijk en diepgravend onderzoek komen naar besteding van de 3,6 miljard die OCW aan de universiteit overmaakt.  Volgens Duisenberg leidt dit tot nervositeit bij universiteitsbestuurders van gamma en alfastudies. “Bestuurders zijn bang om hun gevestigde belangen te verliezen, dat is allemaal koudwatervrees.”

Tijdelijke noodmaatregel

Gisteren tijdens de behandeling van het begrotingsonderzoek van OCW in de Tweede Kamer ging minister Bussemaker in op de ontstane onrust bij de 4TU. “Ik ben blij met de groei van het aantal studenten. De numerus fixus kan alleen maar een tijdelijke noodmaatregel zijn om er voor te zorgen dat er voldoende docenten zijn om les te geven.”

Maar er is volgens de minister nog een ander probleem. “Wij kunnen studenten opleiden wat we willen, maar als 40% van de studenten zoals nu niet in de techniek komt te werken dan maken wij het ons zelf wel heel erg ingewikkeld. Dit is iets wat wij samen met het Techniekpact en samen met werkgevers moeten aanpakken.”

Studentenaantallen zijn geëxplodeerd

Dit antwoord van de minister vond Paul van Meenen (D66) niet voldoende. “Er is nu een numerus fixus gewoon door een gebrek aan middelen. De studentenaantallen zijn geëxplodeerd en de middelen zijn gelijk gebleven. De minister zou hier wel iets meer ambitie mogen tonen.”

Bussemaker ontkende dit en vond dat de technische universiteiten al veel meer geld krijgen dan andere universiteiten. “Het is niet zo dat de technische universiteiten geen extra middelen hebben gehad. Sterker nog zij krijgen meer middelen dan alle andere universiteiten. Dat zij graag meer geld willen dat snap ik, maar er zijn misschien ook wel andere opleidingen die belangrijk zijn. Ik doe een beroep op de technische universiteiten om het geld wat zij krijgen voor onderwijs goed te besteden. Dat is wat anders dan extra geld voor onderzoek, dat zij ook graag willen doen.”

Bussemaker kan niet zo maar geld geven zegt zij, omdat ook andere universiteiten om geld vragen omdat zij specifieke problemen hebben. “Aan de andere kant krijg ik ook universiteiten op bezoek die veel eerstegeneratie studenten hebben. Die willen ook extra geld voor onderwijs om deze studenten te begeleiden. Kortom, er zijn heel veel redenen te bedenken om meer geld te vragen, maar ik stel vast dat de technische universiteiten er echt niet slecht afkomen.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK