Koepels en bonden zijn Bussemaker voor

Nieuws | de redactie
28 oktober 2016 | ISO, LSVb, VSNU en Vereniging Hogescholen lanceren een alternatief voor de macrodoelmatigheidstoetsing voor bestaand onderwijsaanbod. De koepels en studentenbonden komen met het voorstel, omdat zij vreesden voor een alternatief plan voor toetsing van OCW.

Dit voorjaar was er discussie in de Kamer over macrodoelmatigheid van opleidingen. Studentenbond het ISO kwam toen met een voorstel om de arbeidsmarktaansluiting van opleidingen ook periodiek te laten toetsen door de CDHO. De VVD omarmde het plan en Pieter Duisenberg diende daarvoor een motie in die een meerderheid kreeg in de Kamer. Op het ministerie was men destijds ook niet blij dat het ISO met deze notitie kwam, ambtelijk OCW sprak dan ook schamper over een ‘VVD-pamflet.’ 

Mondjesmaat wat halfslachtigs

Duisenbeg zei  toen over die motie tegen ScienceGuide dat de periodieke macrodoelmatigheid wellicht geregeld kon worden via kwaliteitsafspraken: “De minister moet gaan doen wat in het ISO-voorstel staat: een systematiek die echt consequenties heeft en waar actie uit ontstaat. Zodat er niet naar elkaar wordt gekeken en dat er wordt afgewacht tussen de instellingen. Dan komt er met mondjesmaat weer wat halfslachtigs en dat wil ik voorkomen. De kern is toch dat instellingen zich bekommeren om wat studenten na hun studie gaan doen en of zij succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Dat kan heel goed met kwaliteitsafspraken waarbij het arbeidsmarktsucces van studenten op basis van hun opleidingen een rol speelt.”

De Koepels vreesden voor een dergelijke uitwerking van die motie en zijn met een alternatief gekomen. De minister heeft het voorstel van de beide koepels en de studentbonden omarmd en verwerkt in een brief aan de Tweede Kamer die vandaag is verstuurd. De Vereniging Hogescholen, VSNU, LSVb, maar ook het ISO die eerst nog periodieke toetsing van macrodoelmatigheid wilde net als de VVD heeft zich nu ook bij dit initiatief aangesloten. Zij hebben afgesproken om de resultaten van de HBO-Monitor en de Nationale Alumni Enquête periodiek binnen de instellingen te bespreken. Dit om te kijken of en waar knelpunten zijn ontstaan.

Tweejaarlijks overleg

Tevens wordt in een tweejaarlijks bestuurlijk overleg tussen de vier organisaties en de minister besproken of er in specifieke onderwijssectoren aanvullende maatregelen nodig zijn om het arbeidsmarktperspectief te verbeteren.

Universiteiten en hogescholen vinden het vanzelfsprekend dat zij een verantwoordelijkheid hebben voor de actuele inhoud van een opleiding en het transparant voorlichten van studiekiezers. Studenten houden hierbij graag een vinger aan de pols. Hoger onderwijsinstellingen willen opleidingen aanbieden die kwalitatief van niveau zijn en die perspectief bieden op een baan. Dat is niet alleen van groot belang voor de ontwikkeling en ontplooiing van het individu, maar ook voor de samenleving als geheel.

Definities gelijk trekken

De VSNU en de Vereniging Hogescholen hebben met het ISO en de LSVb afgesproken om per aankomend studiejaar eenduidige en transparante informatie over het arbeidsmarktperspectief te garanderen. Deze vier organisaties gaan in samenspraak met Studiekeuze123 na hoe de voorlichting over het arbeidsmarktperspectief van opleidingen kan worden uitgebreid en hoe de in de HBO-Monitor en de Nationale Alumni Enquête gehanteerde definities kunnen worden gelijkgetrokken en aangescherpt.  Officiële instanties als het Researchcentrum Onderwijs & Arbeidsmarkt (ROA) en het CBS kunnen hierbij betrokken worden.

Bestuurlijk overleg

Ook zullen de resultaten van de HBO-Monitor (jaarlijks) en de Nationale Alumni Enquête (tweejaarlijks) op instellingsniveau worden besproken.  De vier partijen bespreken de resultaten eveneens in een bestuurlijk overleg met de minister. In dat overleg kan worden besloten om in een specifieke sector nader onderzoek te doen en/of om er een sectorplan voor op te stellen.

ISO, LSVb, VH en VSNU benadrukken dat de grootst mogelijke keuzevrijheid voor studenten cruciaal is. De keuze voor een bepaalde opleiding moet immers niet alleen met het verstand, maar ook met het hart worden gemaakt. De organisaties zijn ervan overtuigd dat gepassioneerde studenten de grootste kans op succes en op het realiseren van hun ‘dromen’ hebben.

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK