Publiek-private R&D-investeringen verdubbeld

Nieuws | de redactie
10 oktober 2016 | Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben in 2015 in totaal voor één miljard euro geïnvesteerd in gezamenlijk publiek-privaat onderzoek via de Topsectoren. Het resultaat is een verdubbeling ten opzichte van de kabinetsambitie.

Ook heeft het bedrijfsleven 48 procent van de investeringen gefinancierd, een resultaat ruim boven de ambitie van veertig procent. Minister Kamp van Economische Zaken heeft de evaluatie van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslagen), in de toekomst genaamd de publiek-private samenwerkingstoeslagen (PPS-toeslagen), naar de Kamer gestuurd.

Kersverse Nobelprijswinnaar

Met behulp van TKI-toeslagen zijn succesvolle programma’s opgestart zoals het Delftse QuTech waar gebruik wordt gemaakt van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes om kwantumcomputers te ontwikkelen. Een ander sprekend voorbeeld is Advanced Research Center CBBC in Utrecht waar de kersverse Nobelprijswinnaar Ben Feringa voorzitter van is. Dit onderzoekscentrum pakt belangrijke energie- en chemievraagstukken aan die gemoeid zijn met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen.

Minister Kamp: “Om de Nederlandse kenniseconomie op wereldniveau concurrerend te houden, zijn publiek-private samenwerkingen van cruciaal belang. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 tweeënhalf procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling (R&D) te investeren. Dat is een half procent meer dan nu. Om daar te geraken, zullen vooral private partijen extra moeten investeren. En dat is precies wat de TKI-toeslag doet: het leidt tot een hogere private bijdrage van het bedrijfsleven aan onderzoek en innovatie en maakt inzichtelijk waar de vele kansen voor het bedrijfsleven liggen om de benodigde extra investeringen te doen.”

Bedrijfsleven investeerde 500 miljoen

De ambitie van het kabinet was publieke en private partijen in 2015 voor tenminste vijfhonderd miljoen euro in de TKI’s te laten participeren, met tenminste veertig procent financiering door het bedrijfsleven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de omvang van deze programma’s in 2015 uiteindelijk becijferd op meer dan één miljard euro. Hiervan is 48 procent door het bedrijfsleven gefinancierd. De kabinetsdoelstelling is daarmee dus tweemaal overtroffen. Concreet betekent dit, dat het bedrijfsleven bijna vijfhonderd miljoen euro investeert in kennis en onderzoek ten behoeve van de Topsectoren.

Uit het recent verschenen Global Competitiveness Report van het World Economic Forum blijkt dat Nederland voorop loopt waar het de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven betreft.

De TKI’s zorgen voor afstemming en samenwerking van onderzoeks- en innovatieactiviteiten zorgen voor meer strategische samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De toeslag wordt ingezet voor publiek-private samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten en innovatie-adviesdiensten. Voor elke euro die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI € 0,25. Het TKI financiert hiermee weer nieuw publiek-privaat onderzoek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK