PvdA wil effecten leenstelsel verzachten

Nieuws | de redactie
25 oktober 2016 | Als door het leenstelsel de kinderen uit arme gezinnen worden benadeeld en de doorstroom mbo-hbo in de knel komt, dan wil de PvdA het leenstelsel bijstellen. De opbrengsten van het leenstelsel worden verdeeld via afspraken tussen overheid en instelling, zo staat in het PvdA-verkiezingsprogramma.

De PvdA kwam gisteren met het verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’. Hierin zet de partij de plannen uiteen voor de komende verkiezingen. Volgens de sociaal-democraten is, “onderwijs de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel.”  

Best opgeleide beroepsbevolking

Concreet betekent dit dat de PvdA over een periode van vijftien jaar 10 miljard extra wil investeren in onderwijs. Dit doet de partij omdat zij willen dat Nederland uiterlijk over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking van de wereld heeft.  

Om de best opgeleide beroepsbevolking van de wereld te krijgen wil de partij vooral investeren in de beroepsopleidingen. Daarom moet extra geïnvesteerd worden in de doorstroom mbo-hbo doormiddel van zomerscholen en moet er extra begeleiding komen in het hbo om uitval tegen te gaan.

Onmisbare aanvulling 

Een leven lang leren staat ook op de agenda van de sociaal-democraten en zij benadrukken in het concept-verkiezingsprogramma dat private instellingen daar ook een rol inspelen. “Wij willen hbo-instellingen meer ruimte geven om in hun deeltijdonderwijs tegemoet te komen aan specifieke scholingswensen van ouderen, door certificering en kwalificering op deelgebieden mogelijk te maken. We erkennen tevens het belang van de geaccrediteerde, private opleidingen als een onmisbare aanvulling op het reguliere aanbod.” 

Daarnaast komt de partij ook nog met tal van maatregelen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten. Zo moet het door minister Plasterk ingevoerde instellingscollegegeld voor een tweede studie gemaximeerd worden. Studenten die doorstromen van hbo naar wo doormiddel van een schakelprogramma moeten dat tegen het wettelijk collegegeld kunnen doen.

Geen afbreuk aan kwaliteit  

Ook benadrukt de partij de belang van het Engels in het hoger onderwijs, maar maakt wel een kanttekening. “Wij erkennen het belang van lesgeven in het Engels op universiteiten en hogescholen, zeker bij studies met een internationaal karakter. Deze trend mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands.” 

Het door dit kabinet ingevoerde leenstelsel wordt in dit programma ook tegen het licht gehouden. Mochten er minder studenten gaan studeren door de invoering van het studievoorschot dan wil de partij van minister Bussemaker dat er aanpassingen komen. “Wij willen de effecten van het studievoorschot monitoren en zo nodig bijstellen. Wij letten daarbij met name op de positie van kinderen uit armere gezinnen en de doorstroom van mbo naar hbo. Studenten met een beperking krijgen extra compensatie bij onvermijdbare studievertraging.”

Ook studenten krijgen een stem

Het andere hete politieke hangijzer omtrent het studievoorschot is het verdelen van de opbrengsten van het leenstelsel. Volgens de PvdA moet dat gebeuren met afspraken tussen overheid en instellingen. “Door de invoering van het studievoorschot kunnen we nu investeringen doen in de kwaliteit van het hoger onderwijs, onder meer door extra en goede docenten en vormgeving van kleinschalig onderwijs. Over de besteding van de middelen worden afspraken gemaakt met universiteiten en hogescholen. Ook studenten krijgen daarin een stem.” 

Tot slot op het gebied van onderzoek willen de sociaal-democraten dat de Wetenschapsagenda verder wordt uitgevoerd. als er niet snel meer vrouwelijke hoogleraren bijkomen komt er een quotum van 30%, en er moet een betere balans komen tussen onderwijs en onderzoek op de universiteit.

U leest het volledige concept-verkiezingsprogramma van de PvdA hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK