RUG versterkt technisch profiel

Nieuws | de redactie
24 oktober 2016 | “Het best bewaarde geheim van Groningen,” zo wordt het technisch profiel van de Rijksuniversiteit Groningen genoemd. De RUG is al jaren de enige algemene universiteit waar ingenieurstitels behaald kunnen worden. Met de oprichting van het Groningen Engineering Center (GEC) wordt dit profiel nu versterkt.

“Op deze manier is het duidelijker voor andere onderzoekers van de RUG en voor het bedrijfsleven waar ze moten zijn met vragen over engineering,” vertelt prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het GEC. Morgen wordt tijdens een symposium het nieuwe centrum feestelijk geopend. Dr. Herry Nijhuis, de nieuwe directeur van technologiestichting STW, treedt hier voor het eerst op.

Toepassing is dichterbij

Het GEC heeft zijn zwaartepunt in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. In het instituut wordt al het technisch onderzoek van de RUG samengebracht. Dat betekent dat leden van het onderzoeksinstituut ENTEG (Engineering and Technology) nauwer samen gaan werken met de biomedisch ingenieurs van het UMCG en technisch wiskundigen.

Het technisch onderzoek kenmerkt zich door motivatie vanuit de toepassingen. “De toepassing is bij ons dichterbij, denk aan een termijn van vijf tot tien jaar, dan voor onderzoekers die meer fundamenteel werk doen,” zegt  Scherpen die zelf toegepast wiskundige is. “Als ik een vraagstelling bedenk, houd ik altijd rekening met de randvoorwaarden van een technisch probleem.”

Het technisch onderzoek aan de RUG is ingebed in een brede universiteit. Dat ziet Scherpen als een voordeel. “Ik werk bijvoorbeeld aan regelmechanismen voor het elektriciteitsnetwerk, die het wisselende aanbod van duurzame energie zoals wind en zon moeten verwerken. Ik ben gericht op die mechanismen, mijn collega Linda Steg onderzoekt als omgevingspsycholoog hoe acceptabel mijn oplossingen zijn voor de maatschappij. De uitkomsten daarvan verwerk ik dan weer in de regelmechanismen.”

Brede technische inbedding

Ondertussen maken de ingenieurs van de RUG van alles, van medische implantaten via nieuwe toedieningsvormen van geneesmiddelen tot een platform om golfenergie te oogsten en microscopisch kleine schakelingen voor elektronica die volgens totaal nieuwe principes werkt. “We hebben misschien niet de volle breedte van een Technische Universiteit, maar wij hebben wel de breedste inbedding.” Een ingenieur die biologen helpt om het gedrag van een zwerm spreeuwen te verklaren kan de wiskundige modellen die hieruit voortkomen weer gebruiken om groepen robotjes aan te sturen.

Het GEC krijgt extra financiering van het college van bestuur om zes nieuwe onderzoekers met elk een promovendus aan te stellen. Daarnaast komt er extra ondersteunend personeel. Ook werkt het GEC aan twee nieuwe masteropleidingen: Mechanical Engineering/Advanced Instrumentation in samenwerking met SRON Ruimteonderzoek, Astron, het protonentherapiecentrum van het UMCG en KVI-Cart en daarnaast een opleiding Systems & Control in samenwerking met de Universiteit Twente.

De uitbreiding van het technisch profiel van de RUG komt op het moment dat de technische universiteiten aankondigen voor een aantal opleidingen een numerus fixus in te stellen. Onder meer bij lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft en klinische technologie in Twente is een studentenstop in gesteld om men zegt de toestroom niet meer te kunnen opvangen. De universiteiten zeggen dat er per jaar €450 miljoen extra nodig is voor het aannemen van hoogleraren en het moderniseren van de onderzoeksinfrastructuur.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK