SP wil hoger onderwijs democratiseren

Nieuws | de redactie
14 oktober 2016 | “Falende bestuurders in het onderwijs kunnen bij wanbestuur worden weggestuurd door de medezeggenschapsraad.” Als het aan de SP ligt komt er maximale inspraak van studenten in docenten in hoger onderwijs. “We gaan experimenteren met een democratische universiteit.”

De Maagdenhuis-revolte kon destijds al op warme steun rekenen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De SP deed onlangs al onderzoek naar de mening van academici over het beleid op universiteiten en ook in het concept-verkiezingsprogramma komt de roep om democratisering terug. Kleinschalige instellingen met een dienstbare schoolleiding moeten de oplossing vormen voor de problemen zoals die zich bij de UvA voordeden, zo ziet de SP.

Studiebeurs moet terug

Daarnaast bepleit de SP een terugkeer van de studiebeurs voor alle studenten. In tegenstelling tot het compromis van het CDA zijn de socialisten stelliger: volledige terugkeer van de beurs én “jongeren uit gezinnen met een lager inkomen krijgen daar bovenop een verhoogde aanvullende beurs. Hiermee wordt voor deze jongeren een financiële drempel weggenomen om te gaan studeren.”

Net als de student, kan ook de wetenschappers rekenen op de onverdeelde steun van de SP, zo leest het verkiezingsprogramma. Meer vaste aanstellingen en meer medezeggenschap over het gevoerde onderwijs- en wetenschapsbeleid moeten de positie van de wetenschapper in de universiteit gaan versterken.

Minder invloed bedrijven op wetenschap

Om de inmenging van het bedrijfsleven in de academie een halt toe te roepen introduceert de SP een onderzoeksfonds waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker. “Opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden en publicatie van resultaten niet kunnen tegenhouden.”

In het voortgezet onderwijs bepleit de SP een terugkeer naar de brede brugklas om zo een te vroege selectie te beperken. Bovendien moet er weer meer ruimte gemaakt worden om te stapelen tussen bijvoorbeeld vmbo en havo en mbo en hbo. Leraren in het voortgezet onderwijs dienen binnen twee hun bevoegdheid te halen. “Op havo en vwo moet elke docent universitair geschoold zijn,” zo verlangt de SP.

U leest het concept-verkiezingsprogramma van de SP hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK