Studenten een steuntje in de rug geven

Nieuws | de redactie
26 oktober 2016 | “Juist studenten die een beperking hebben kunnen op andere gebieden heel veel talenten hebben.” Inholland heeft Rob Broersen aangesteld als studiecoach voor studenten met een beperking. Het gaat met name om de coaching van studenten met een Autistisch Spectrum Stoornis of AD(H)D.

Broersen is aangesteld als studiecoach voor studenten met een beperking bij de opleidingen van het Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI) in Alkmaar en het cluster Life, Sciences & Chemistry van het Domein Agri, Food & Life Sciences (AFL) in Amsterdam. Bij het Domein TOI in Alkmaar en de opleidingen van het cluster Life, Sciences & Chemistry van AFL in Amsterdam studeren relatief veel studenten met een beperking. 

Problemen bij stage of afstuderen

“Kennelijk hebben deze exacte opleidingen een aantrekkingskracht op studenten met autisme of AD(H)D”, vertelt Jan Rumpt, coördinator van de Life, Sciences & Chemistry opleidingen. “Wij werken al een aantal jaren met tweedejaars tutoren die voor een steuntje in de rug zorgen. Dat helpt inderdaad, maar als studenten stage gaan lopen of gaan afstuderen ontstaan daar toch problemen.” 

Rob Broersen gaat de opleidingen helpen met coaching van deze studenten. Daarnaast is het de bedoeling dat hij stage- en afstudeerplaatsen ontvankelijk maakt voor de begeleiding van deze studenten. Rob is auteur van het boek ‘Met autisme valt goed te leven’ en geeft ook gastlessen, masterclasses en workshops over autisme bij alle domeinen van Inholland. Eerder was Broersen docent in het cluster Social Work van het Domein Gezondheid, Sport en Welzijn in Haarlem. 

Letten op je woorden

Ondersteuning voor genoemde studenten is nodig omdat zij tegen zogeheten ‘structuurproblemen’ aanlopen. Studenten met genoemde beperkingen hebben moeite met studieplanning, omdat zij de tijd niet goed kunnen verdelen over hoofd- en bijzaken. Ook kunnen ze niet altijd goed op gang komen omdat ze vaak niet weten waar te beginnen. Deze problemen komen terug bij stage en afstuderen. De studenten komen dan bovendien in een nieuwe omgeving die nieuwe vormen van communicatie vragen. Op de werkvloer moet je opeens duidelijk zijn en rekening houden met wat je zegt. Dat kan soms erg letterlijk worden genomen.” 

De Inholland docent legt uit dat deze studenten leren trots op zichzelf te zijn. “Juist studenten die een beperking hebben kunnen op andere gebieden heel veel talenten hebben. Met wat hulp en ondersteuning en het aanbieden van leerstrategieën kunnen zij een diploma halen, waardoor de student trots is op zichzelf en de talenten die de student in zich heeft benut worden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK