Talent moet beter worden benut

Nieuws | de redactie
14 oktober 2016 | Er is nog heel veel onbekend over talentmanagement en dat wat we weten bereikt onvoldoende de praktijk. Dat stelt Marian Thunnissen in haar rede als Fontys-lector Dynamische Talentinterventie. “Ik twijfel er niet aan of talenten ontwikkeld kunnen worden, maar de vraag is of ze gemanaged kunnen worden.”

Volgens Thunnissen krijgen organisaties op dit moment “onvoldoende visie en handvatten aangereikt om op basis van bestaande inzichten hun talentbeleid zo goed en passend mogelijk in te richten.” Thunnissen wil de komende jaren daarom het talentmanagement in de praktijk centraal stellen in het onderzoek dat gedaan gaat worden.

Daarnaast stelt het lectoraat als “doel dat de geleerde lessen uit het onderzoek gedeeld worden met de praktijk – zowel met studenten als aankomende beroepsprofessionals als met anderen in het brede HR-werkveld –, om ‘evidence-based’ handelen in de praktijk te ondersteunen en te stimuleren.”

Mens is geen voorwerp

Thunnissen heeft haar twijfels bij het managen van talent, ondanks dat talentontwikkeling wel degelijk mogelijk is. “Immers, een mens is geen voorwerp en heeft een eigen vrije wil en eigen behoeften en ambities. Komt er niet veel meer energie vrij als talenten gemobiliseerd wordt.”

Het lectoraat Dynamische Talentinterventies kiest voor een aantal uitgangspunten ten aanzien van het begrip talent en het onderzoek daarnaar. “Allereerst, het lectoraat maakt deel uit van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en overeenkomstig de aard van het instituut kijken we naar talent in de context van werk en organisaties.”

Talentontwikkeling moet daarnaast volgens het lectoraat uitgaan van de sterke punten-benadering en het daaraan gerelateerde vertrouwen in het kunnen van mensen. Dat betekent ook dat talent niet los gezien kan worden van prestaties. “In onze interpretatie is talent een multi-dimensioneel construct bestaande uit drie onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten: (1) onderscheidende vermogens (zoals kennis en vaardigheden) en (2) intra-persoonlijke eigenschappen, die samen bijdragen aan (3) een goede prestatie.”

Meer expliciet praten over talent

Met die uitgangspunten wil Thunnissen zorgen dat er kritisch gekeken wordt naar talent in organisaties en de ontwikkeling daarvan. “Het is van belang om intern het gesprek over talent meer expliciet en in onderlinge openheid te voeren. Hiermee wordt immers een belangrijke basis gelegd voor het kunnen voeren van een effectief talentbeleid.”

Volgens Thunnissen valt te betwijfelen of organisaties oog hebben voor de verschillende belangen in talentmanagement. “Richten zij zich op het realiseren van één specifieke opbrengst, proberen zij de belangen van meerdere stakeholders in overeenstemming met elkaar te brengen, of zijn er nog andere opties? Hoe gaan zij om met tegenstrijdigheden in belangen en opbrengsten? Deze vragen worden geadresseerd in het onderzoek door het lectoraat Dynamische Talentinterventies.”

Het beantwoorden van deze vragen gaat gebeuren in drie verschillende programmalijnen die zich richten op talentontwikkeling op het niveau van de medewerker, het niveau van de organisatie en op het niveau van de maatschap. Thunnissen constateert dat er in talentmanagement kracht zit, maar dat deze onvoldoende wordt benut. Het lectoraat moet daarin handvatten gaan bieden.

De lectorale rede van Marian Thunnissen is hier te downloaden


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK