Wetenschap en techniek echt inpassen

Nieuws | de redactie
18 oktober 2016 | Onder impuls van het Techniekpact wordt aandacht voor wetenschap en techniek in het onderwijs meer en meer op de agenda gezet. Maar hoe pas je dat op een goede manier in in het curriculum? Op Fontys kunnen directies in leidinggevenden hier op 1 november mee aan de slag.

Fontys-voorzitter Nienke Meijer pleitte eerder in 2016 al eens voor maatwerk in het voortgezet onderwijs. “Maatwerk geeft scholieren juist de mogelijkheid om te excelleren, mits goed begeleid door hun docenten. Dat is veel meer een cruciale factor dan de vraag of scholieren in staat zijn om te kiezen welk vak ze op welk niveau willen afronden.”

Onderzoekende houding ontwikkelen

Een belangrijk punt van aandacht in dat maatwerk is de techniek. Veel banen in de toekomst zullen technologie-gedreven zijn en op zijn minst enig begrip van wetenschap en techniek moeten hebben. Het is dan ook van belang dat leerlingen een onderzoekende houding ontwikkelen en samen met anderen kennis kunnen ontwikkelen.

Om dat aspect in het onderwijs aan bod te laten komen is Fontys onder meer van plan om via zij-instroom aan meer leraren met een bètatechnische achtergrond te komen. “Wat nu nog een uitzondering is, gaan we de belangrijkste route maken. Dat is het idee. Zijinstroom wordt hoofdstroom. Daarmee kiezen we bewust niet voor een kwantitatieve benadering, maar voor een kwalitatieve,” vertelde Techniekpact-aanjager Doekle Terpstra daarover recent nog.

Maar ook nu al experimenteren scholen met de inpassing van Wetenschap en Techniek in het onderwijs. Dat gaat verder dan technische of natuurwetenschappelijke kennis, maar veel meer om kennisontwikkeling en het begrijpen én doen van onderzoek. Dat vergt een curriculumvernieuwing in scholen, maar ook aanpassingen in pedagogiek en didactiek. Een complex vraagstuk dus.

Good practices in de regio

Om schoolleiders met dat vraagstuk te helpen wordt op Fontys en Den Bosch een masterclass georganiseerd die kan helpen invulling te geven aan Wetenschap en Techniek-onderwijs. Centraal in die masterclass staan bestaande ‘good practices’ in de regio en de dag is bedoeld voor directies en leidinggevenden van primair tot wetenschappelijk onderwijs.

Voor de organisatie van deze masterclass werkt de master Leadership in Education van Fontys Hogescholen samen met scholen uit de regio Den Bosch. In de regio Den Bosch wordt vanuit de Stichting WTE, een scholennetwerk voor onderwijsinnovatie binnen het Primair Onderwijs in Noord-Brabant en Limburg, aandacht besteed aan Wetenschap & Technologie, Onderzoekend en Ontwerpend leren en Excellentie.

De schoolbesturen van de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s Hertogenbosch (SSPOH) ontmoeten hier elkaar en andere besturen om regionaal beleid te ontwikkelen en relevante projecten en programma’s te bespreken. Deze masterclass wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting WTE en partners die hierbij zijn aangesloten. Alle schoolleiders van scholen behorend tot SSPOH zijn op 1 november van 9.00 tot 17.00 in Den Bosch uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag in het kader van het project ‘Kiezen voor Technologie’.

Inschrijven voor de masterclass kan hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK