WO komt prestatieafspraken na

Nieuws | de redactie
10 oktober 2016 | Universiteiten zijn hun prestatieafspraken met de overheid over de volle breedte nagekomen. De uitval van studenten is verminderd, het studiesucces is toegenomen, fors meer docenten zijn in het bezit van een onderwijskwalificatie (BKO) en steeds meer studenten nemen deel aan excellentietrajecten.

Vandaag presenteerde de VSNU het ‘Eindrapport Hoofdlijnenakkoord en Prestatieafspraken. De resultaten zijn klinkend, maar toch zien de universiteiten een volgende ronde afspraken niet zitten. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Universiteiten hebben zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor de verbetering van de onderwijskwaliteit en het studiesucces. In de eerste plaats omdat instellingen zelf de ambitie hadden om dit te verbeteren. Het is een hele prestatie dat de afspraken met de overheid zijn gehaald.”

Breed draagvlak

In 2012 werden de prestatieafspraken onder hoge tijdsdruk gesloten. De omstandigheden waaronder de afspraken tot stand kwamen maakten het lastig een breed draagvlak binnen de universiteiten te organiseren voor de plannen. Bovendien is de overheid op onderdelen in gebreke gebleven bij het nakomen van haar deel van de afspraken.

Karl Dittrich: “Wij hebben veel van dit proces geleerd. Toekomstige afspraken zullen vooral binnen de universiteiten gemaakt moeten worden in samenspraak met docenten, studenten en de medezeggenschap. Dat zal het draagvlak en de eigen ambities pas echt vergroten en bijdragen aan een verdere onderlinge profilering van universiteiten.”

Versterken van onderzoeksprofiel

In 2011 sloten de VSNU en toenmalig staatssecretaris Zijlstra het Hoofdlijnenakkoord (HLA). Universiteiten en de overheid maakten afspraken over hoe beide partijen zouden bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het verhogen van het studiesucces en het versterken van het eigen onderzoeksprofiel van instellingen.

Het akkoord werd verder uitgewerkt in prestatieafspraken tussen OCW en de individuele instellingen. De overheid beloofde met versnelde wetgeving de beleidsvrijheid van instellingen te vergroten. Daar stond tegenover dat instellingen voor hoger onderwijs werden gebonden aan afrekenbare prestatieafspraken met financiële consequenties. De vandaag gepubliceerde rapportage doet verslag van de sectorbrede ontwikkelingen op de gezamenlijk vastgestelde thema’s.

Meer University Colleges

Uit de rapportage blijkt dat steeds meer studenten een bachelordiploma halen binnen de nominale studietijd + 1 jaar. De uitval uit de studie is afgenomen en minder studenten switchen naar een andere opleiding. Universiteiten denken dat de vervroegde aanmelddeadline en de studiekeuze- en matchingsactiviteiten hieraan hebben bijgedragen.

De onderwijsintensiteit is over de volle linie toegenomen en steeds meer studenten krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan excellentieprogramma’s en honourstrajecten. Het aantal university colleges is fors gestegen en meer docenten hebben een onderwijskwalificatie (BKO) behaald.

U leest de volledige rapportage van de VSNU hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK