Aanjagen en kennis delen

Nieuws | de redactie
16 november 2016 | “Het gaat om kennisdeling, de juiste mensen bij elkaar brengen. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet altijd.” Hanze-voorzitter Henk Pijlman werkte als bestuurslid van Platform Bèta Techniek veel samen met directeur Hans Corstjens. “Hans heeft heel veel verschillende partijen aan elkaar verbonden.”

“Het Platform heeft echt als een aanjager gediend voor de bevordering van het aantal bèta-studenten. Dat is met hele concrete projecten heel goed gelukt,” herinnert Henk Pijlman zich als hem gevraagd wordt naar de samenwerking met Hans Corstjens die na twaalf jaar vertrekt bij het Platform Bèta Techniek.

Enorme groei

Onder de impuls van Corstjens is onder meer in het primair- en voortgezet onderwijs, via JetNet en de Technasia heel veel gebeurd wat er voor gezorgd heeft dat het aantal technische studenten fors heeft doen toenemen, ziet Pijlman. “Er is een enorme groei geweest en je ziet nu dat ook dat weer problemen geeft. Ik denk dat we net als hiervoor de handen in elkaar moeten blijven slaan, om ook daar een antwoord op te vinden.”

Henk Pijlman noteert als verdienste ook de opkomst van Centra voor Innovatief Vakmanschap in het MBO en de Centers of Expertise in het  HBO. “Alle ogen zijn daarmee weer gericht op de samenwerking met werkgevers. Dat zou eigenlijk heel logisch moeten zijn in het beroepsonderwijs, maar het resulteerde eigenlijk altijd in de heel erg eendimensionale stage.”

Samenwerking leidt tot nieuwe vormen

In de Centers of Expertise ziet Pijlman hoe bij de Hanzehogeschool de variatie enorm is toegenomen in de verschillende manieren waarop het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar vinden. “Daar kwam het idee van de Centers ook vandaan. Dat die samenwerking tot nieuwe vormen leidt. Je kunt dan denken aan gezamenlijke curriculumvernieuwing, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe doorlopende leerlijnen. Dat levert in zichzelf ook weer innovatie op.”

Een voorbeeld daar van is de opkomst van de Associate Degree. “Dat is nog geen doorslaand succes, maar je ziet al wel dat werkgevers meer en meer een beeld krijgen van wat die mensen in een bedrijf kunnen betekenen. En zo zijn er meer trajecten ontwikkeld, kijk ook naar het HBO dat eigen masters ontwikkelt. Dat is vernieuwing binnen de eigen expertise zoals wij hier met energie en healthy ageing doen.”

Juist het profileren dat ook in die Centers of Expertise gebeurt, beschouwt Henk Pijlman als heel waardevol. “Het heeft ons echt gedwongen tot het maken van keuzes. Ik denk ook dat de samenwerking hier nu echt staat.”

Volgens Pijlman heeft het Platform Bèta Techniek een wezenlijk bijdrage geleverd aan de nieuwe vormen van samenwerking die inmiddels hebben plaatsgevonden. “Het gaat om kennisdeling, de juiste mensen bij elkaar brengen. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet altijd. Er voor zorgen dat die discussie steeds weer nieuwe impulsen krijgt, dat hoort daar allemaal bij.”

Tim Cardol


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK