Bussemaker stelt Kamer gerust

Nieuws | de redactie
4 november 2016 | Het capaciteitsprobleem bij de 4TU lijkt niet zo groot als aanvankelijk werd voorgesteld. De Bologna-afspraken opzij zetten zoals CDA en PVV wilden om Nederlandse studenten voorrang te geven op buitenlandse studenten, ging minister Bussemaker veel te ver, wel gaat ze met de TU’s in gesprek.

Twee dagen werd er gedebatteerd in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2017. Aan het slot van het debat waren twee Kamerleden opgetogen. Jasper van Dijk (SP) omdat de minister had toegezegd om met studenten en docenten van de UvA in debat te gaan over het referendum voor een nieuw bestuursmodel. Daarnaast was Harm Beertema (PVV) zichtbaar opgetogen omdat de minister vond dat “cultuurrelativisme bij docenten moet worden bestreden.” Beertema reageerde enthousiast over deze opmerking van de minster. “Ik vind dat een ferme uitspraak. Ik vind dat hartstikke mooi.”

Relativeringen en tikken op de vingers

Tot zover de loftuitingen, de minister kreeg het wat moeilijker toen het capaciteitsprobleem bij de technische universiteiten aan de orde kwam. De minister relativeerde de aantallen die Pieter Duisenberg (VVD) en Michel Rog (CDA) eerder genoemd hadden. In het studiejaar 2016-2017 waren er 20.000 studenten die een betatechnische opleiding zijn gestart 91 daarvan liepen tegen een numerus fixus aan, relativeerde de minister aan de Kamer. 

Daarnaast tikte Bussemaker Duisenberg en Rog ook op de vingers want volgens de minister zijn het geen 12 opleidingen die een numerusfixus hebben ingesteld. “In het komende jaar zullen 8 van de 58 bètatechnische opleidingen van technische universiteiten een numerus fixus hanteren. Het zijn er acht en dus geen twaalf zoals ik de heren Duisenberg en Rog heb horen zeggen.”

Pak uw koffer en regel dat

Na deze relativering moedigde Michel Rog (CDA) de minister aan om dan zeker aan de slag te gaan als het probleem maar zo klein is. “De minister geeft aan dat er vorig jaar een probleem was voor 91 studenten. Waar hebben wij het dan over? Minister, pak uw koffer, ga naar die universiteiten en regel dat. Als het om 91 studenten gaat, dan kunnen wij dat toch met elkaar oplossen voor het volgende collegejaar?” 

Daarnaast stelde Rog samen met Beertema voor om Nederlandse studenten voorrang te geven op buitenlandse studenten bij technische studies. Hier was Bussemaker niet enthousiast over. “Ik zou dat zeer ongewenst vinden. Het is in strijd met alle internationale afspraken over het hoger onderwijs en de Bologna-afspraken. Het zou iets moeten zijn wat we ook echt niet zouden moeten willen, omdat we dan alle internationale afspraken ter discussie stellen.” 

De minister gaf wel aan dat zij met de technische universiteiten in gesprek te gaan om het beeld recht te zetten dat nergens meer een technische opleiding gevolgd kan worden.

Frans van Heest


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK