De ontbundeling van hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
7 november 2016 | Wat zijn de belangrijkste technologische trends voor het HO. Het SURFnet Trendrapport 2016 identificeert er dertien variërend van gamification tot learning analytics en digitaal toetsen. “als deze technologieën worden geïntegreerd, kunnen de gevolgen voor het onderwijssysteem verstrekkend zijn.”

“Technologie beïnvloedt het onderwijs, maar het onderwijs beïnvloedt ook de technologie. SURFnet en alle aangesloten instellingen zitten midden in dit speelveld,” stelt SURFnet directeur Erwin Bleumink in de inleiding van het Trendrapport. Samen met 44 experts in onderwijs en ICT in Nederland licht het rapport de belangrijkste ontwikkelingen waar het hoger onderwijs mee te maken heeft uit.

Niet langer one-size-fits-all

In het rapport dat onder meer onder redactie van edublogger en adviseur Wilfred Rubens is geschreven, wordt gekeken naar hoe de nieuwe trends onderwijs op maat mogelijk kunnen maken.  “De kenniseconomie stelt steeds hogere eisen aan mensen. Banen in het middensegment verdwijnen, de behoefte aan meer hoger opgeleiden groeit. Om aan die behoefte tegemoet te komen, voldoet een one-size-fits-all aanpak niet meer,” schrijft Rubens.

Er is volgens de schrijvers een drieledige rode draad die door de dertien beschreven ontwikkelingen loopt. Zo is er sprake van didactische verrijking door nieuwe technologische toepassingen, kan met die technologie flexibiliteit in het onderwijs worden bewerkstelligd en zijn er technologieën als kunstmatige intelligentie die adaptief leren mogelijk maken.

Rubens stelt dat de beschreven ontwikkelingen grote impact kunnen hebben. “De technologieën in dit rapport hebben de potentie om flexibel en persoonlijk onderwijs mogelijk te maken. De wijze waarop ze worden geïntegreerd binnen het onderwijs, zal bepalen of deze potentie ook echt wordt benut. Maar als deze technologieën daadwerkelijk worden geïntegreerd, kunnen de gevolgen voor het onderwijssysteem verstrekkend zijn.”

Die impact ligt hem in de zogeheten ‘ontbundeling’ van hoger onderwijs, schrijft Rubens. “Hiermee bedoelen we dat belangrijke activiteiten en diensten van het hoger onderwijs door verschillende organisaties worden uitgevoerd. Nu verzorgt één instelling de instructie, begeleiding en beoordeling. In de toekomst kunnen online coaches bijvoorbeeld als zzp’er de begeleiding verzorgen.”

Disruptieve ontwikkeling

Terwijl minister Bussemaker onderwijsinstellingen de ruimte geeft om te experimenteren met flexibel onderwijs, gaat het Trendrapport nog verder door te stellen dat dit zich niet hoeft te beperken tot reguliere onderwijsinstellingen. “Het organiseren van flexibiliteit kan betekenen dat studenten niet per se meer naar een reguliere instelling voor hoger onderwijs hoeven te gaan voor hun diploma; ze kunnen dan hun ontwikkeling aantonen via een verzameling maatschappelijk erkende microcredentials.”

Die ontwikkeling is disruptief. “Als bedrijven in staat zijn om erkend hoger onderwijs van acceptabele kwaliteit tegen lage kosten aan te bieden aan grote groepen gebruikers, is sprake van een disruptieve innovatie in het onderwijs. De druk op het hoger onderwijs om meer te doen met minder middelen wordt sowieso groter.”

Zo ver is het nog niet, te meer daar de WHW (.red Wet op het hoger onderwijs) dergelijke stappen nog in de weg zit. Toch wordt in het Verenigd Koninkrijk al wel de ruimte gecreëerd voor commerciële aanbieders. “Meer competitie tussen hogeronderwijs-aanbieders en innovatieve nieuwkomers zou de kwaliteit verhogen en de kosten van hoger onderwijs verlagen, zo meent het Britse ministerie van Onderwijs.”

De laatste twee grote invloeden van de technologische trends waar het hoger onderwijs mee te maken liggen bij de student. Deze krijgt aan de ene kant veel meer eigenaarschap over de invulling van het eigen onderwijs, maar moet ook goed nadenken wat dit alles voor de privacy betekent. “Studenten moeten weten dat adaptiviteit kan leiden tot meer maatwerk, maar dat de data van de studenten daarvoor nodig zijn. Deze ontwikkeling verdient ook serieuze aandacht van het hoger onderwijs.”

U leest het volledige Trendrapport 2016 hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK