De ruggengraat van de samenleving

Nieuws | de redactie
16 november 2016 | “Het MBO krijgt een steeds crucialere rol in de regio.” Oud-vakbondsleider Ton Heerts is de nieuwe voorzitter van de MBO Raad. Het middelbaar beroepsonderwijs is een sector die volgens Heerts voor grote veranderingen staat. “Het Forum Beroepsonderwijs kan daarin een belangrijke stimulans geven.”

Het Forum Beroepsonderwijs is één van de initiatieven waarvan scheidend voorzitter van Platform Bèta Techniek Hans Corstjens één van de aanjagers is. Ton Heerts is net begonnen in de sector die veel te maken zal krijgen met het Forum. Tegen ScienceGuide schetst hij waar het MBO momenteel staat.

De drie taken van het MBO

“Het MBO volgt heel nadrukkelijk drie lijnen. Allereerst leiden we op voor de beroepen van morgen. Daarnaast begeleiden we jongeren op weg naar volwassenheid. Daar hoort ook burgerschapsvorming bij. En ten slotte stromen studenten via ons door naar een vervolgopleiding in het HBO. Die drie taken vormen samen het MBO.”

In zijn tijd als vakbondsvoorman pleitte Ton Heerts altijd al nadrukkelijk voor een sterke verbinding van onderwijs en werk. Dat onderschrijft hij andermaal als MBO Raad voorzitter. “Het MBO wordt steeds crucialer in de regio. Het is het natuurlijk aanspreekpunt voor gemeentes, leerwerkloketten, bedrijven.””

Volgens Ton Heerts is het belangrijk dat juist de arbeidsmarkt in de regio ook invloed kan uitoefenen op wat mbo-scholen aanbieden. “Als je kijkt naar het MBO in Limburg of het oosten van Drenthe dan kan ik me voorstellen dat studenten voor arbeidsmarktperspectief ook net over de grens in Duitsland kijken. Duits is dan belangrijk voor ze, dan kan het niet dat bijvoorbeeld Engels centraal verordonneerd wordt.”

Een mix van nationale richtlijnen en regionale afspraken is volgens Heerts wenselijk. “Dat moet complementair aan elkaar zijn. Dat kun je organiseren in keuzedelen bijvoorbeeld. Je moet je afvragen wie er moet bepalen of een student goed Duits spreekt waar je in Emmerich wat aan hebt of in Aken. Dat verschilt nogal van elkaar.”

Overheid als grote werkgever

Een voorbeeld – weliswaar nationaal – van zulke afspraken met de arbeidsmarkt, is het convenant dat de MBO Raad binnenkort sluit met de nationale politie. “We moeten niet vergeten dat het niet alleen om bedrijven gaat. De overheid is ook een heel grote werkgever dus is het logisch dat ook daar afspraken mee worden gemaakt die zorgen dat er bijvoorbeeld voldoende stageplekken zijn.”

Het Forum Beroepsonderwijs richt zich op de samenwerking in de regio waar het beroepsonderwijs uiteindelijk jonge professionals voor levert. “Er komen heel veel verschillende actoren in het Forum bij elkaar. Dat zijn gelukkig niet alleen maar professoren, maar ook echt mensen met ervaring in het werkveld waar het over moet gaan.”

Absolute waardering

Waar het voor Ton Heerts uiteindelijk om moet gaan is de absolute waardering voor het beroepsonderwijs. “Je ziet dat bijvoorbeeld in de meer disciplinegerichte vakcolleges, maar in de roc’s heb je hele mooie voorbeelden. Dat moet voor studenten nog veel duidelijk en aansprekender worden.”

“Het middelbaar beroepsonderwijs vormt de ruggengraat van de samenleving. Ik zie bij heel veel mensen die daar werken en studeren een enorme gedrevenheid,” zegt Heerts. Een mooi voorbeeld daarvan is volgens Heerts hoe er in doorlopende leerlijnen gewerkt wordt. “Ik was laatst bij het Da Vinci College in Dordrecht. Daar werken studenten echt in een technologiefabriek en zie je MBO’ers en HBO’ers samen met leerlingen uit het vmbo die een snuffelstage komen doen. Dat vind ik heel mooie voorbeelden waar we nog veel meer uit zou kunnen halen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK