Erasmus+ moet minder bureaucratisch

Nieuws | de redactie
28 november 2016 | Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat de Europese Commissie alle internationaliseringactiviteiten onderbracht in Erasmus+. Begin volgend jaar wordt het programma geëvalueerd. Universiteitenkoepel EUA is kritisch. Er is te weinig geld beschikbaar en de administratieve last is te hoog.

In aanloop  naar de mid-term review van Erasmus+ die de Europese Commissie in het voorjaar van 2017 zal presenteren, wordt belanghebbende partijen gevraagd naar hun mening over het programma. De European Universities Association (EUA) vertegenwoordigd ruim 800 universiteiten in Europa en vroeg haar leden om reactie over het internationaliseringsprogramma. 218 instellingen waaronder universiteitenkoepels reageerden.

Administratieve last toegenomen

Die reactie is positief over de nieuwe structuur van het programma, maar is niettemin kritisch over de praktische uitvoering. Er is meer ruimte voor samenwerking met niet-Europese universiteiten en niet-universitaire instellingen, maar de beloofde simplificatie blijft uit. “De flexibiliteit is niet verbeterd en de administratieve last is toegenomen.”

Positiever zijn de universiteiten over de steun die ze ontvangen van ministeries en landelijke koepelorganisaties. “Over het algemeen zien universiteiten Erasmus+ als een essentieel middel om de Europese integratiedoelen te verwezenlijken,” vertelt EUA-directeur Michael Gaebel. “Zij pleiten echter voor een aantal belangrijke aanpassingen om het programma in de toekomst nog beter te maken.” Zo laat 47 procent van de respondenten weten dat het vele werk dat een subsidieaanvraag kost, nu niet opweegt tegen de kans die er is een subsidie daadwerkelijk te bemachtigen.

Meer kansen voor minderheden

Die verbeteringen zitten hem voornamelijk in betere stroomlijning van de regels die de verschillende werkelijkheden van universiteiten, personeel en studenten onderkent. Daarbovenop geven veel universiteiten aan dat de investeringen in Erasmus+ omhoog moeten.

Door het gebrek aan beurzen, ziet EUA de deelname aan Erasmus+ afnemen, zeker in landen die er financieel minder rooskleurig voor staan. “De respondenten vinden de regels en eisen duidelijk, maar veelal ongunstig. Ook pleiten ze voor meer inzet op het includeren van minderheden en kwetsbare lerenden, zoals vluchtelingen.”

Het volledige EUA rapport leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK