Extra geld voor Centers of Expertise

Nieuws | de redactie
17 november 2016 | De Centers of Expertise in het HBO worden een jaar langer gefinancierd door het Ministerie van OCW. Het positieve advies van de Review Commissie Hoger Onderwijs is aanleiding om komend jaar zestien miljoen uit te trekken voor de innovatiecentra.

In totaal zijn er zestien Centers of Expertise die allemaal een positief oordeel kregen van ‘Van Vught’. Met het geld van OCW krijgen de Centres meer tijd om door te bouwen aan hun succes en op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen bij maatschappelijke partners. Deze zomer riepen de Centers samen al op tot structurele financiering, om zo hun werkzaamheden te verduurzamen.

Nieuwe vormen van onderwijs

Er zijn in MBO en HBO op dit moment zo’n 113 samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en andere publieke organisaties. Gemiddeld bestaat zo’n centrum uit 35 bedrijven en organisaties en nemen er bijna 400 studenten in deel. Het doel van de Centers of Expertise is het zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het vergroten van het innovatievermogen van aangesloten bedrijven.

Henk Pijlman, voorzitter van de Hanzehogeschool, benadrukte deze week nog het belang van de Centers of Expertise voor de vernieuwing van het onderwijs. “Die samenwerking leidt tot nieuwe vormen. Je kunt dan denken aan gezamenlijke curriculumvernieuwing, maar ook aan de ontwikkeling van nieuwe doorlopende leerlijnen. Dat levert in zichzelf ook weer innovatie op.”

Centres trekken samen op

Om te leren van elkaar en gezamenlijk op te trekken, hadden de Centers of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap zich al verenigd in een ‘general assembly’ die jaarlijks bij elkaar kwam en kennis met elkaar deelde. Die samenwerking wordt nu verstevigd in het nieuw opgezette netwerk Katapult waaraan ook kleinere publiek-private samenwerking (PPS-en) kunnen deelnemen.

Om te blijven groeien, niet alleen in aantal maar juist ook in kwaliteit, is een grootschalige professionaliseringsslag voor en door Centra gewenst. Een groep van Centra heeft hiervoor nu de eerste aanzet gedaan. In totaal zijn er in die samenwerkingsverbanden zo’n 50.000 studenten en 400 docenten actief in Katapult. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK