Geef student ruimte voor mantelzorg

Nieuws | de redactie
22 november 2016 | Hogeschool Stenden is een goed voorbeeld hoe met studenten kan om worden gegaan met zorgtaken, schrijven minister Bussemaker en Staatssecretaris Van Rijn aan de Kamer. Studenten krijgen op Stenden via een ‘onderwijscontract diversiteit’ meer ruimte om te studeren.

Bussemaker gaf antwoord op Kamervragen van Grace Tanamal en Amma Asante (beiden PvdA) over mantelzorgende studenten die kampen met gevoelens van angst en depressie. Het blijkt dat het verlenen van mantelzorg een grote wissel trekt op studenten en hun sociaal welbevinden. Studievertraging en dreigende uitval zijn veelvoorkomend bij deze groep studenten.

Relatief beperkt

Minister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn van VWS laten weten dat het aantal studenten dat mantelzorg verleent beperkt is. “Uit de Studentenmonitor 2015  blijkt dat 6% van de studenten zorgtaken heeft. De impact hiervan op individuele levens kan echter groot zijn. Ongeveer één op de drie studenten uit deze groep (dus 2% van het totaal aantal studenten) geeft aan dat zorgtaken hen (zeer) sterk beperken bij de tijdsbesteding aan de studie.”

Daarnaast laten beide bewindslieden weten dat deze groep studenten twee keer zo vaak last hebben van psychische problemen. “Het studiesucces van studenten die mantelzorg verlenen verschilt met dat van de overige studenten. Zij halen iets minder vaak hun einddiploma: 92% van de studenten zonder zorgtaken behaalt het einddiploma, tegenover 90% van de studenten met zorgtaken. Van de studenten met zorgtaken loopt 50% studievertraging op, bij studenten zonder zorgtaken is dit 37%. Ongeveer 12% van de studenten met zorgtaken kampt met psychische problemen, dit is twee keer zoveel als bij studenten zonder zorgtaken.”

Analoog aan het onderwijscontract

De bewindslieden wijzen naar Stenden Hogeschool waar men deze studenten tegemoet komt. “Op Hogeschool Stenden wordt, bijvoorbeeld, een ‘onderwijscontract diversiteit’ gebruikt voor studenten die door familieomstandigheden (mantelzorg) klem komen te zitten. Dit is een contract analoog aan het onderwijscontract studeren met een functiebeperking of een onderwijscontract Topsport. Studenten lopen namelijk in het algemeen tegen dezelfde zaken aan, zoals participatieplicht en roosterverplichtingen. Door het contract krijgen ze meer ruimte in deze verplichtingen.”

Bussemaker en Van Rijn wijzen er tevens op dat door het studievoorschot ook extra middelen vrijkomen die gebruikt kunnen worden om deze studenten tegemoet te komen. “Er zijn vanaf 2018 middelen beschikbaar uit het studievoorschot. Die middelen kunnen worden ingezet voor nog meer maatwerk voor de student, zoals ook in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 al is aangegeven. Daarmee kunnen universiteiten en hogescholen nog beter rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student, waaronder de student met veel zorgtaken.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK