Hbo teleurgesteld in oordeel minister

Nieuws | de redactie
18 november 2016 | In het hbo is teleurgesteld gereageerd op de gekozen oplossing van de minister om hogescholen die de prestatieafspraken niet hebben gehaald toch te korten, hoewel de helft minder dan in 2011 was afgesproken. “De financiële korting die de minister vandaag bekend heeft gemaakt stelt ons teleur”, zegt Thom de Graaf.

Donderdagavond stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer waarin zij uiteenzette dat zij  met een compromis komt voor de prestatieafspraken. De zes hogescholen die de een negatief oordeel van de Reviewcommissie hebben gekregen de helft minder gaat korten dan in de oorspronkelijke afspraken het geval was. Op die manier wil de minister naar eigen zeggen ‘recht doen aan het werk van de Reviewcommissie’ en het trilemma waarin het hbo zich begeeft. Ondanks de halvering van de korting reageren de desbetreffende hogescholen teleurgesteld.

Krampachtige prestatieafspraken

Hogeschool Leiden benadrukt, zoals zij eerder al deden in een brief, dat de Reviewcommmisie onvoldoende naar het verhaal achter de cijfers heeft gekeken. Sander van den Eijnden, voorzitter CvB Hogeschool Leiden: “We zijn blij dat de minister ziet dat Hogeschool Leiden hard heeft gewerkt om kwaliteit en studiesucces te verbeteren en daarin ook heel veel heeft bereikt. Dat ze zich dan toch gedwongen voelt ons onderwijsbudget te korten, toont aan hoe krampachtig de prestatieafspraken zijn geworden.”

De hogeschool Leiden snapt dat er een concessie wordt gedaan maar benadrukt dat dit gevolgen heeft voor het onderwijs: “Dat de minister die korting vervolgens maar gedeeltelijk doorvoert is een welkom gebaar, dat recht doet aan de inzet van onze docenten en andere medewerkers. Maar het blijft enorm zuur dat we in 2017 minder geld krijgen voor onderwijs dan andere hogescholen.”

De hogeschool Rotterdam laat via de voorzitter Ron Bormans weten dat zij al tijden een voortrekkersrol vervullen op het gebied van studiesucces: “In haar advies erkent en waardeert de Reviewcommissie het verhaal van een hogeschool die studiesucces in haar dna heeft. Die landelijk voortdurend tot de initiatiefnemers behoort om het dit maatschappelijke vraagstuk aan te pakken. En die steeds weer initiatieven ontwikkelt rond onderwijsvernieuwing en aansluiting mbo-hbo. Maar die argumenten weegt men niet mee in het advies. De commissie heeft alleen de rekenregels aangepast.”

Niet op ambities

Ook hogeschool Fontys is teleurgesteld juist omdat zij afgerekend worden op ambitie en niet op prestatie. Ruim vier jaar geleden sprak het bestuur van Fontys de wens uit om het bachelorrendement, de voltijd bachelor studenten die zich na het eerste studiejaar herinschrijven en binnen 5 jaar een diploma halen, te verhogen naar 85 procent. Uiteindelijk kwam dat in 2015 uit op 61 procent. Daarmee presteert Fontys vergelijkbaar met andere grote hogescholen. Maar collegevoorzitter Nienke Meijer erkent dat het veel minder is dan wat werd geambieerd. “De ambities zijn hoog. Aan de andere kant: het heet niet voor niets prestatieafspraken. Fontys wil op prestaties worden afgerekend, niet op ambities.”

Volgens Meijer heeft Fontys er de afgelopen jaren alles aan gedaan om het eigen streven in praktijk te brengen. “Met de ambitie die we toen uitspraken, is niets mis. Ik vind ook dat we in Nederland meer moeten streven naar het durven uitspreken van ambitie, naar meer durven te experimenteren.”

Begrip voor halvering

Inholland heeft wel begrip voor dat de minister de korting heeft gehalveerd, laat voorzitter Jet de Ranitz weten. “We zijn blij dat de minister haar waardering toont voor ons beleid en hoe we functioneren als hogeschool. De minister heeft vertrouwen in de initiatieven die we zijn gestart om het studiesucces van onze studenten verder te verbeteren. Dat er toch financiële consequenties zijn vind ik jammer, maar begrijpelijk. Ik vind het goed dat ze wel besloten heeft om de korting te halveren.”

“Daarmee wil ze ons in staat stellen door te gaan en daarbij aandacht te besteden aan gelijke kansen voor al onze studenten. Het steunt ons verder te gaan met de ingezette koers. We zijn financieel sterk genoeg om de interventies op het gebied van studiesucces voort te zetten. We maken zelfs extra geld vrij vooruitlopend op de middelen die straks komen vanwege het studievoorschot.”

Onbevredigend gevoel

De Vereniging Hogescholen is ronduit teleurgesteld en wil met het oog op de toekomst niet meer dit soort prestatieafspraken maken. “De financiële korting die de minister vandaag bekend heeft gemaakt stelt ons teleur”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “We sluiten dit hoofdstuk nu met een onbevredigend gevoel af maar richten ons op een toekomst van horizontale regionale verantwoording.”

De overheid moet sturen op afstand en meer ruimte aan de autonomie van de hogescholen bieden” vindt Thom de Graaf, “dan kunnen de hogescholen – in overleg met de eigen belanghebbenden (studenten, medewerkers, beroepenveld) – veel beter inspelen op waar de samenleving behoefte aan heeft.”

De Vereniging Hogescholen benadrukt dat ook zonder prestatieafspraken de onderwijskwaliteit in het hbo omhoog zou zijn gegaan en de profilering van hogescholen zou zijn ingezet. Het is verstandig om de instellingen nu de ruimte te geven om zelf in nauwe samenspraak met studenten, docenten, lectoren en stakeholders (bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen) instellingsplannen te formuleren met transparante ambities. De Vereniging Hogescholen is daarom tegen opgelegde prestatieafspraken en stringente verticale sturing.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK