Kwart internationale studenten blijft in Nederland

Nieuws | de redactie
22 november 2016 | Het hoger onderwijs heeft sterk ingezet op internationalisering, maar wat levert het nu allemaal op? Onderzoek van EP-Nuffic suggereert dat 25% van de buitenlandse studenten hun leven lang in Nederland blijven. In totaal leveren internationale studenten de schatkist jaarlijks 1,57 miljard op.

In het gehele hoger onderwijs volgen zo’n 75.000 internationale studenten een voltijdsstudie. Dit aantal groeit elk jaar gestaag door, van 8,4 % in 2006 tot 13,8 % in 2015. Hiermee komt gemiddeld een op de acht studenten in Nederland uit het buitenland. Uitschieters naar boven zijn er bij de researchmasters op de universiteiten waar een op de vier studenten internationaal is (26,4 %), en naar beneden bij bacheloropleidingen in het hbo (7,6%).

De vraag die EP-Nuffic stelde is of de investeringen in buitenlandse studenten ook behouden blijven voor de Nederlandse samenleving en economie. In het vandaag gepubliceerde rapport wordt voor het eerst van een groot cohort studenten vastgesteld hoe lang ze in Nederland blijven en dat percentage is hoger dan aanvankelijk werd gedacht.

Blijven of vertrekken

De zogenaamde ‘stay rate’ is het percentage internationale studenten dat vijf jaar na afstuderen nog in Nederland verkeert. Een student die een masteropleiding of een promotietraject volgt na het behalen van een diploma telt dus ook mee in de statistieken. Van alle internationale studenten die in 2008, 2009 en 2010 afstudeerden, woont respectievelijk 42%, 38% en 36% na vijf jaar nog in Nederland. Deze afgestudeerden hebben even vaak een baan als hun Nederlandse leeftijdgenoten en ze verdienen daarmee evenveel.

Het aantal internationale promovendi is nog sterker toegenomen, zo bleek uit eerder onderzoek van het CPB. Bijna de helft van de promovendi in Nederland komt uit het buitenland. In 2005 was dat nog 31% maar inmiddels is dit toegenomen tot 44%. De groei in het totale aantal promovendi sinds 2005 is geheel en al toe te schrijven aan niet-Nederlandse promovendi.

Technische alumni zijn blijvertjes 

Ook bevestigt het onderzoek het al eerder geschetste beeld dat internationale studenten in de studierichtingen techniek, gezondheid en natuur gemiddeld vaker en langer in Nederland blijven. In die studierichtingen is de kans op een baan groter dan in andere sectoren. Ook studenten van buiten Europa en studenten in het hoger beroepsonderwijs behoren vaker tot de blijvers. 

Deze bevindingen zijn opvallend in het licht van de recente discussie in de Tweede Kamer over het weren van internationale studenten bij de technische opleidingen. Kamerlid Beertema (PVV) stelden onlangs voor om bij technische opleidingen met een numerus fixus buitenlandse studenten te weren. De minister reageerde hier afwijzend op.

Internationale studenten uit Afrikaanse landen vallen juist op door hun relatief lage stay rate. Zij komen vaak op beurzen van het Netherlands Fellowship Programme en volgen opleidingen in de agrarische sector en het (water)management. Deze kennis lijkt dus direct terug te vloeien naar hun thuisland.

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK