Lector voor slim vervoer

Nieuws | de redactie
7 november 2016 | Niet alleen de smart car, maar al het vervoer wordt steeds intelligenter. Frans Tillema, HAN-lector Intelligent Mobility, stelt dat we ons daar op zullen moeten voorbereiden. “De geschetste veranderingen brengen veel onzekerheid en vragen met zich mee.”

Begin vorige maand sprak dr. ir. Frans Tillema zijn inaugurele rede uit. Tillema gaat deel uitmaken van het duo-lectoraat Automotive Research, waar naast hem Bram Veenhuizen als lector Green Mobility actief is. In zijn rede blikte Tillema vooruit op de uitdagingen en kansen die ontwikkelingen in de mobiliteit ons wachten.

Geen heilige graal

Tillema stelt dat het gebruik van de term ‘intelligent’ een claim op het verleden legt. “Het tekent de hype die rondom dit onderwerp ontstaat door alles wat met IT te maken heeft gelijk ook als intelligent te willen betitelen.” Volgens Tillema moet men zich realiseren dat “Intelligent Mobility geen moderne vorm van de heilige graal is. Maatregelen in het domein van de Intelligent Mobility zullen altijd worden geflankeerd door aanleg van infrastructuur en benuttingsmaatregelen.”

De HAN-lector wijst daarbij op de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben gezien in het gebruik van digitale navigatiesystemen. “De rol die de overheid jarenlang heeft gehad, namelijk het informeren van de weggebruiker over route, reistijden en files, wordt voor een groot deel overgenomen door informatie in de auto.”

Die verandering zorgt voor een nieuwe verhouding tussen private en publieke partijen, ziet Tillema. “Van belang is dat de samenwerking tussen private en publieke partijen zo is geregeld dat de reisinformatie voor de individuele mobilist optimaal is. Concreet betekent dit dat de overheid het collectieve belang bewaakt en zorgdraagt dat reisinformatie voor iedereen toegankelijk is en blijft.

De rol van de automotive ingenieur

Ook de Google-car zal gaan zorgen voor veranderende verhoudingen, ziet Tillema en daar moet de maatschappij op worden voorbereid. Daar ligt een rol voor de automotive ingenieurs die de HAN opleidt. “Informatici, industrieel ontwerpers, civieltechnici, wiskundigen, psychologen, human factors deskundigen, bestuurs- en bedrijfskundigen, stedebouwkundigen en verkeerskundigen werken in toenemende mate samen om de complexe technologieën van de Intelligent Mobility vorm te geven.”

In dat lijstje ontbreekt de automotive ingenieur, ziet ook Tillema en dat terwijl deze belangrijk is in dit proces. Omdat de auto meer en meer onderdeel wordt van het systeem mobiliteit, betekent “dat  een deel van de automotive ingenieurs een sleutelpositie krijgt en moet nemen in de ontwikkeling van de Intelligent Mobility; hij of zij weet als geen ander hoe een auto wordt gebouwd en kan de verbinding vormen naar alle reeds eerder genoemde disciplines. Daarvoor is meer dan nu het geval is een brede kennis noodzakelijk van IT en autotronica.”

Het lectoraat Intelligent Mobility moet er voor gaan zorgen dat de automotive ingenieur zich in dit veld als professional weet te positioneren. In tegenstelling tot het meer fundamentele onderzoek dat op universiteiten gedaan wordt, zal de HAN zich hier richten op het testen van autonoom en coöperatief rijden, het certificeren van nieuwe technologieën in samenwerking met het MBK en onderzoek naar de bepaling van de impact van nieuwe technologie voor bijvoorbeeld het milieu.

Die kennis moet uiteindelijk ook toevloeien naar het onderwijs bij de HAN. Zo is op verschillende plekken in het bachelor- en masteronderwijs ruimte ingericht voor modules rond Intelligent Mobility en kijkt Frans Tillema met collega’s al of een multidisciplinaire minor rond het thema kan worden uitgewerkt tot een volwaardige master.

U leest de inaugurele rede van Frans Tillema hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK